influenza tedavisi

Osetalmivir Ve Zanamivir İlaç Dozları

İnfluenza pediatrik yaş grubunda ciddi riskler oluşturmaktadır. İnfluenza tedavisinde başarılı sonuçlar veren osetalmivir, zanamivir ilaçlarının pediatrik yaş grubu için önerilen dozlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Osetalmivir:

İlaç Tedavi
(5 Gün)
Kemoproflaksi
(10 Gün)
Oseltamivir1
Adult
  75 mg günde iki kez 75 mg günde tek doz
12 Ay üzeri Çocuklar2
Ağırlık (kg)    
≤15 kg
30 mg iki doz
30 mg tek doz
15 kg- 23 kg arası
45 mg iki doz
45 mg tek doz
23 kg- 40 kg
arası
60 mg iki doz
60 mg tek doz
>40 kg
75 mg iki doz
75 mg tek doz
3 ay- 12 ay Arası Çocuklar3
   

3 mg/kg/doz
iki doz

3 mg/kg/doz tek doz
0- 3 ay arası Çocuklar
   
3 mg/kg/doz
iki doz
BU yaş grubunda çok ciddi bir durum olmadığı sürece kullanılması önerilmez.
Zanamivir4
Adult
  10 mg (5 mg'lık inhalasyondan iki kez) iki kez 10 mg (5 mg'lık inhalasyondan iki kez) tek doz
Çocuklar (≥7 yaşından büyüklerde tedavi, ≥5 yaşından büyüklerde kemoproflaksi)
  10 mg (5 mg'lık inhalasyondan iki kez) iki kez  10 mg (5 mg'lık inhalasyondan iki kez) tek doz
 
  1. Oseltamivir tokluk dikkate alınmadan oral olarak kullanılmakla birlikte yemeklerle birlikte alınması GIS tolere edilebilmesini arttırabilir. Oseltamivir Tamiflu ismi altında 30, 45 ce 75 mg'lık kapsülleri var. 12mg/ml'lik konstrasyona sahip sahip olan oral süspansiyon hazırlamak için kuru tozu mevcuttur. Oral süspansiyonun bulunmadığı yerlerde kapsüller açılabilir ve içeriğin kötü tadını maskeleyecek şekilde tatlandırıcılarla verilebilir ve ya sonuç konsantrasyonu 15mg/ml olacak şekilde oral süspansiyon hazırlanabilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz kreatinin klerensine göre düzenlenmelidir.
    Kreatinin klirensi 10-30 mL/dk olan hastalarda tedavi dozu: 75 mg günde tek doz 5 gün.
    Kemoproflaksi dozu 30-75 mg günde tek doz temas sonrası 10 gün kullanılır.
  2. Kiloya göre doz önerilmektedir. Eğer kilo bilinmiyorsa:   0-3 aylık bebeklerde(sadece tedavi) = 12 mg (1 mL of 12 mg/mL süspansiyon); 3-5 aylık çocuklar= 20 mg günde tek doz(1.6 mL of 12 mg/mL süspansiyon varsa), 6-11 Aylık = 25 mg (2 mL of 12 mg/mL süspansiyon varsa tek doz).
  3. Mevcut kiloya göre doz önerileri prematüre bebeklere göre değildir. Prematüre bebeklerin immatüre renal fonksiyonları nedeniyle Tamiflu renal atılımı yavaş olabilir ve miad bebekler için önerilen dozlar bu yaş grubunda yüksek ilaç konsantrasyonlarına neden olabilir. Prematüre bebeklerde çok sınırlı veriler 1.7mg/kg günlük iki dozda verilen ilacın miad bebekler için önerilen (3mg/kg/doz günde 2 kez) dozlara göre daha yüksek ilaç konsantrasyonlar izlendiği görülmüştür. Prematüre infanlarda izlenen ilaç dozları çok farklı varsyasyonlar göstermektedir. Bu veriler Tamiflu'nun prematüre infantlarda kullanılacak spesifik dozu için çok yetersizdir.
  4. Zanamivir, inhalasyon olarak kullanılan Diskhaler şeklinde cihaz ile kullanılmaktadır. Zanamivir kuru toz şeklindedir, aerosol değildir ve nebülizatör, ventilatör ve ya aerosol solüsyonların kullanıldığı cihazlarla kullanılmamalıdır. Zanamivir'in KOAH,ve astım gibi kronik respiratuar hastalığı olanlarda kullanımı bronkospazmı arttırabileceği için önerilmemektedir.

ENFLUVİR SÜSPANSİYON KULLANIMI

1 yaş ve üstü bebeklerle 2-12 yaş arası çocuklarda tedavi dozları:

Vücut ağırlığı

5 gün boyunca tavsiye edilen doz (hastalığın tedavisinde)

15 kg ve 15 kg’ dan hafif olanlar

Günde iki kere 30 mg

15 kg ile 23 kg arası olanlar

Günde iki kere 45 mg

23 kg ile 40 kg arası olanlar

Günde iki kere 60 mg

40 kg’ dan ağır olanlar

Günde iki kere 75 mg
(75 mg' lık doz bir 30 mg' lık doz ve bir 45 mg' lık dozun toplamından oluşur.)

.

 

Vücut ağırlığı

10 gün boyunca tavsiye edilen doz (hastalığın önlenmesinde)

15 kg ve 15 kg’den hafif olanlar

Günde bir kez bir adet 30 mg

15 ile 23 kg arası olanlar

Günde bir kez bir adet 45 mg

23 kg ile 40 kg arası olanlar

Günde bir kez 60 mg

40 kg’ dan ağır olanlar

Günde bir kez 75 mg
(75 mg' lık doz bir 30 mg' lık doz ve bir 45 mg' lık dozun toplamından oluşur.)

40 kg’ dan ağır ve kapsül yutamayan çocuklar 10 gün boyunca günde 1 kez 75 mg dozunda süspansiyon kullanabilir.

1 yaş altı Kullanım:

İnfluenza ile enfekte olan 2 yaşın altındaki çocuklarda sınırlı farmakokinetik ve güvenlilik verileri mevcuttur. 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde yürütülen çalışmalardan elde edilen verilere ilaveten, bu veriler kullanılarak farmakokinetik modelleme yapılmıştır. Bu sonuçlar, 3 ile 12 aylık bebeklerde günde iki kez 3 mg/kg ve 1 ile 3 aylık bebeklerde günde iki kez 2,5 mg/kg dozun sağladığı maruziyetin, 1 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde görülen klinik olarak etkili maruziyete benzer olduğunu göstermektedir. 1 aylıktan küçük bebeklerde ENFLUVİR kullanımına ilişkin hâlihazırda mevcut veri bulunmamaktadır.

 

Yaş

5 gün boyunca tavsiye edilen tedavi dozu

3 aylıktan büyük, 12 aylıktan küçük bebeklerde

Günde iki kez 3 mg/kg

1 aylıktan büyük, 3 aylıktan
küçük bebeklerde

Günde iki kez 2,5 mg/kg

1 aylıktan küçük bebeklerde

Günde iki kez 2 mg/kg

1 yaşından küçük bebeklere ENFLUVİR uygulaması, bebekte meydana gelebilmesi muhtemel risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

İnfluenza salgını esnasında, 12 aylıktan küçük bebekler için tavsiye edilen günlük önleme dozu, günlük tedavi dozunun yarısı kadardır.

 

Yaş

10 gün boyunca tavsiye edilen
önleme dozu

3 aylıktan büyük, 12 aylıktan küçük bebeklerde

Günde bir kez 3 mg/kg

1 aylıktan büyük, 3 aylıktan
küçük bebeklerde

Günde bir kez 2,5 mg/kg

1 aylıktan küçük bebeklerde

Günde bir kez 2 mg/kg

 

 

not: Enfluvir süspansiyon kullanımına ait doz bilgileri ürün prospektus içeriğinden alınmıştır. Firmaya ait bilgilerdir

Buna da bakın

Fenton Prematüre Gelişim

Fenton Prematüre Gelişim tabloları 22 haftadan ile 50 haftaya kadar olan gelişim verilerini içerir. Doğum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir