ilaclar

Pediatrik Antihistaminik İlaç Dozları

Soğuk algınlığı semptomatik tedavisinde ve allerjik durumlarda kullanılan antihistaminik ilaçların pediatrik yaş grupları için önerilen dozları. Nelson Pediatrik Ana Dal kitabından alınmış bilgilerle oluşturulmuş tablolardır.

Antihistaminik İlaç Dozları (Nelson 19. Baskıdan ):

ANTİHİSTAMİNİKLER  VE  PSEUDOEFEDRİN

İLAÇ VE TİCARİ İSİM(LER) ENDİKASYON (I),ETKİ MEKANİZMASI(M), VE DOZLAR* AÇIKLAMA, UYARI VE YAN ETKİLER
Diphenhydramine (OTC): I: Allerjik rinit, atopik dermatit, ürtiker, gece sedasyonu.
M: Histamine H1-reseptor blokorü.

Diphenhydramine antikolinerjik etkileri vardır ve sedasyon etkileri vardır. Çiğneme tabletleri fenilalanin içerir.
Yeni ürünlerde , “4 yaş altında kullanmayınız .” yazar.

Yan etkileri: Hipotansiyon, Taşikardi, uyuşukluk, paradoksal heyecanlılık, kuru ağız.

Benadryl 12,5 Mg/5mlt 125 Ml Şurup 2-6 yaş: 6.25 mg q4-6h; max 37.5 mg/24 hr
6-12 yaş: 12.5-25 mg q4-6h; max 150 mg/24hr
>12 yaş: 25-50 mg q4-6h; max 300 mg/24 hr
Chlorpheniramine (OTC): I: Allerjik rinit, atopik dermatitis, ürtiker, Gece sedasyonu.
M: Histamine H1   reseptor antagonist.

Chlorpheniramine soğuk algınlığı ve öksürük için ürünleri mevcut. ÜSYE 'de kullanımı için kanıt yoktur.
Chlorpheniramine antikolinerjik etkileri vardır ve sedasyon etkileri vardır.
Yeni ürünlerde , “4 yaş altında kullanmayınız .” yazar.


Yan etkileri: Orta- hafif derecede uyuşukluk, başağrısı, heyecanlılık, yorgunluk, sinirlilik,  baş dönmesi.

Chlor-Trimeton (Her tablette 12 mg Chlorpheniramine Maleate 12 mg. )
TR'de Örnek Preperat Aferin Şurup 100ml(Paracetamol 160 mg/5ml- Klorfeniramin maleat 1 mg/5 ml)
2-6 yaş: 1 mg q4-6h; max 6 mg/24 hr
6-12 yaş: 2 mg q4-6h; max 12 mg/24 hr
>12 yaş: 4 mg q4-6h; max 24 mg/ 24 hr
Sürekli salınım preperatı: 6-12 yaş: 8 mg hs
>12 yaş: 8-12 mg q8-12h
Brompheniramine (OTC): I: Allerjik Rinit.
M: Histamine H1   receptor antagonist.

Brompheniramine özellikle soğuk algınlığı ve öksürükte pseudoephedrine ile birlikte kombine olarak kullanılır. Pseudoefedrin içeren kombine preperatlarda doz ayarlamasında baz pseudoefedrine göre alınır.
Brompheniramine ÜSYE 'de kullanımı için kanıt yoktur. Brompheniramine antikolinerjik etkileri vardır ve sedasyon etkileri vardır.
Yeni ürünlerde , “6 yaş altında kullanmayınız .” yazar.


Brompheniramine komponentine bağlı yan etkiler: Orta- hafif derecede uyuşukluk, başağrısı, heyecanlılık, yorgunluk, sinirlilik,  baş dönmesi.

Dimetapp <6 yaş: 0.125 mg/kg/doz q6h; max 1mg/24 hr
6-12 yaş: 2-4 mg/doz q6-8h; max 12 mg/24 hr
>12 yaş: 4-8 mg/doz q4-6h; max 24 mg/24 hr
Loratadine (OTC): I: Allerjik Rinit, Ürtiker.
M: Periferik H1-reseptör antagoniistik özellikleri olan uzun etkili trisiklik antihistaminiktir.

Önerilen dozu aşmayın..
Uyarı: Dimetapp Children’s ND ürünleri loratadine içerir.
Yeni ürünlerde , “4 yaş altında kullanmayınız .” yazar.


Yan etkileri: Sinirlilik, yorgunluk, kırıklık, hyperkinesia, döküntü, karın ağrısı.

Claritin (5 mg/ölçek 200 ml şurup,10 mg 20 tablet { Bayer }), Alavert, ALARIN (1 mg /) , 2-5 yr: 5 mg qd
>6 yr: 10 mg qd
Desloratadine (Rx): I: Allerjik rinit, ürtiker.
M: Desloratadine, Loratadin'in majör metabolitidir.Periferik H1-reseptör antagoniistik özellikleri olan uzun etkili trisiklik antihistaminiktir.

Ağızda eriyen tablet formları fenilalanin içerir.

Yan etkileri: Başağrısı,güçsüzlük, somnolans, baş dönmesi.

Clarinex, AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml şurup,DELODAY 0.5 mg/MG 150 ml şurup, Alores 2.5mg/ölçek, 6-12 ay: 1 mg qd
1-5 yaş: 1.25 mg qd
6-12 yaş: 2.5 mg qd
>12 yaş: 5 mg qd
Cetirizine (Rx and OTC): I: Allerjik rinit, ürtiker.
M: Histamine H1-receptor antagonist.

Doz > 10 mg/gün olduğunda belirgin sersemlik yapar.


Yan etkileri: Baş ağrısı, somnolans, uykusuzluk, karın ağrısı.

Zyrtec 1 mg 200 ml şurup, ALLERSET 5 ML 5 MG 200 ML SOLÜSYON 6-24 ay: 2.5 mg qd (çocuklarda 12-24 mo,doz 2.5 mg bid'ye arttırlabilir.)
2-6 yr: 2.5-5 mg qd
>6 yr: 5-10 mg qd
Levocetirizine (Rx): I: Allerjik rinit, ürtiker.
M: Levocetirizine cetirizine'nin R-enantiomeridir.; Histamin H1-receptor antagonistidir.

Böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalı.

Xyzal Şurup 0.5 mg 6-12 yaş; 2.5 mg qd Gündüz
>12 yaş: 5 mg qd Gündüz
 
Fexofenadine (Rx): I: Allerjik rinit, ürtiker.
M: Fexofenadine, terfenadine'nin aktif metabotilidir; Histamin H1-receptor antagonistidir.

Güvenlik aralığı geniş.


Yan etkileri: Baş ağrısı, ateş, sersemlik, yorgunluk, baş dönmesi.

Allegra 180 MG 20 FILM TABLET, FEXOFEN PEDIATRIK 30MG/5ML 100 ML

Kronik İdiopatik Ürtikerde kullanılır:

6 ay<2 yaş: 15 mg bid
2-11 yaş: 30 mg bid
≥12 yr: Yetişkin dozu

Allergic rhinit için:
2-11 yaş: 30 mg bid
≥12 yaş: Yetişkin dozu.

Pseudoephedrine (OTC): I: Soğuk algınlığı , allerjik rinit ve sinüzit sonucu oluşan nazal konjesyonda kullanılır.
M: α-Agonist, dekonjestan.

Doz hataları ve kaza alımlarında önemli ve nadir etkiler için çocuklarda dikkatli olunmaldıır.

Hipertoridi, hipertansiyon, diabetes, aritmi, ve ya kalp hastalıklarında dikkatli olunmalı.
Çiğneme tablet formları fenilalanin içerir.

OTC ve antihismanik ilaçlarla kombine formları bulunabilir. Pseudoefedrin içeren kombine preperatlarda doz ayarlamasında baz pseudoefedrine göre alınır.
Metamfetaminin yasadışı ürütiminde Pseudoefedrin kullanılmaktadır.

Yan etkileri: Taşikardi, çarpıntı, aritmi, sinirlilik, heyecanlılık, baş dönmesi, iuykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı, nöbetler, halisünasyon, bulantı, kusma, tremor, güçsüzlük, terleme.

Sudafed 30 Mg 150 Ml Şurup, 60 Mg 30 Tablet <2 yaş: 4 mg/kg/doz q6h
2-5 yaş: 15 mg q6h; max 60 mg/24 hr
6-12 yaş: 30 mg q6h; max 120 mg/24 hr
<12 yaş: 60 mg q6h
≥12 yaş: 120 mg q12h or 240 mg qd; max 240 mg/24 hr
Atarax

Hydroxyzine HCl, 2 mg/ml
Film Tablet:Hydroxyzine HCl,25 mg

Kaşıntı için Nelson Önerdiği doz (0.5-1 mg/kg PO q6h).
Anksiyete için Günlük Maksimum Doz Film :
<6 yaş: 2mg/kg- 50 mg
>6 yaş : 100 mg

 


*Tamamı oral kullanılır.
OTC, Sayılı olarak satılır (Reçetesizlerde); Rx, Reçetesiz Satılmaz. Bu uyarılar yurtdışı için geçerlidir. Bu tarz ilaçlar Türkiye'de genel olarak reçetesiz satılmamaktadır.

Buna da bakın

Fenton Prematüre Gelişim

Fenton Prematüre Gelişim tabloları 22 haftadan ile 50 haftaya kadar olan gelişim verilerini içerir. Doğum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir