Anasayfa / Tüm Yazılar / APACHE II Skorlama
ped ybü

APACHE II Skorlama

APACHE II Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (Akut  Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi)

Yetişkin hastalarda kullanılır.
‘Yardım’ butonları ile istenen verinin hesaplama yöntemine gidip ‘Hesapla’ butonu ile hesaplatabilir veya son kutucukta görülen değer ilgili kutucuğa girilebilir.
FiO2 verisi girilirken FiO2 => 0.5 olduğu veya Serum HCO3 değeri Arter Kan Gazı değerlendirmesi yapılmayan hastalarda girilir.
HCO3 değeri ile birlikte Arteriel PH değeri girilirse Serum HCO3 değerinin kan gazı sonucu olmadığında girilmesi uyarı penceresi açılacaktır.
Serum kreatin değerleri hastada akut renal yetmezlik olup olmamasına göre iki ayrı kutucukta değerlendirilmelidir.
Hastanın kronik organ yetmezliği varlığı ise yine ‘yardım’ butonu ile değerlendirilebilir. Tabloda yer alan durumlar söz konusu ise bu kutucuk uygun seçenekle birlikte doldurulur.
Beklenen ölüm oranı kutucuğunda % olarak belirlenen rakam hastanın beklenen ölüm oranıdır.
APACHE II kutucuğunun altındaki değer ise APACHE II skorudur.
APACHE II skorlamasında hesaplanan diğer bir değer ise düzeltilmiş beklenen ölüm oranıdır. Bu hesaplama yapılırken Tanısal Kategori Ağırlığı için düzenlenen tablodan yararlanılır. Hastada var olan tanının karşılığında verilen ‘y’ değeri ilgili kutucuğa yazılıp ‘hesapla’ butonu ile düzeltilmiş beklenen ölüm oranı hesaplatılır.

p>APACHE

Vücut Isısı (°C)
Ortalama Kan Basıncı (mmHg)
Kalp Hızı
Solunum Hızı
FIO2 >= 0,5 ise (A-a) O2
(Yardım)
FIO2 < 0,5 ise PaO2
AKG yok ise
Serum HCO3-(mmol/L)
Arterial pH
Serum Sodyum (mmol/L)
Serum Potasyum (mmol/L)
Serum Kreatin
Akut Böbrek Yetmezliği Var
Serum Kreatin
Akut Böbrek Yetmezliği Yok
Ht (%)
W.B.C (x103/ mm3 )
Glasgow Koma Skore
(Yardım)

Yaş

Apache II

Kronik Organ Yetmezilği
(Yardım)


Beklenen Ölüm Oranı
 
Logit = -3,517+( Apache II) * 0,146
Beklenen Ölüm Oranı =eLogit/(1+eLogit)

Beklenen ölüm oranı (Düzeltilmiş)

Logit = -3,517+( Apache II) * 0,146 + Tanısal kategori ağırlığı
Beklenen Ölüm Oranı=eLogit/(1+eLogit)
Tanısal Kategori Ağırlığı (y)=


Nonoperatif
y
Postoperatif hasta
y
y (acil ise )
Solunum Yetmezliği: Çoklu travma -1.684
-1.081
Astım / Alerji
-2.108 Kronik Kardiyovasküler Hastalığa Bağlı Yatış -1.376
-0.773
KOAH
-0.367 Periferal Vasküler Cerrahi -1.315
-0.712
Pulmoner Ödem(Kardiyak Olmayan)
-0.251 Kalp Kapak Cerrahisi -1.261
-0.658
Solunum Arresti
-0.168 Neoplazi için kraniotomi -1.245
-0.642
Aspirasyon / Zehirlenme
-0.142 Neoplazi için renal cerrahi -1.204
-0.601
Pulmoner Emboli
-0.128 Renal Transplant -1.042
-0.439
Enfeksiyon
0 Kafa Travması -0.955
-0.352
Neoplazi
0.891 Neoplazi için toraks cerrahisi -0.802
-0.199
Kardiyovasküler Yetmezlik: Kraniotomi için IKH/ SDH/ SAH -0.788
-0.185
Hipertansiyon
-1.798 Laminektomi ve diğer spinal kord cerrahisi -0.699
-0.096
Aritmi
-1.368 Hemorojik şok -0.682
-0.079
Konjestif Kalp Yetmezliği.
-0.424 GIS Kanama -0.617
-0.014
Hemorajik Şok / Hipovalemi
0.493 Neoplazi için GIS cerrahisi -0.248
0.355
Koroner Arter Hastalığı
-0.191 Solunum Yetmezliği -0.140
0.463
Sepsis
0.113 GIS perforasyon / obstruksiyon 0.060
0.663
Kardiyak Arrest
0.393 Yukardakilerden birisi yoksa
Kardiyojenik Şok
-0.259 Nörolojik -1.150
-0.574
Torasik / Abdominal Aort Diseksiyonu
0.731 Kardiyovasküler -0.797
-0.194
Travma Solunum -0.610
-0.007
Çoklu Travma
- 1.228 Gastrointestinal -0.613
-0.01
Kafa Travması
-0.517 Metabolik / renal -0.196
0.407
Nörolojik
Epileptik Hastalıklar
-0.584
IKH/ SDH/ SAH
0.723
Diğer
İlaç Zehirlenmesi
-3.353
Diyabetik Ketoasidoz
-1.507
GIS Kanama
0.334
Yukarıdakilerden birisi yoksa
Metabolik / renal
-0.885
Solunum
-0.890
Nörolojik
-0.759
Kardiyovasküler
0.470
Gastrointestinal
0.501

 

Beklenen Ölüm Oranına Dön

   

(A-a)O2 Gradient ( mmHg )

(A-a)O2 Gradient ( KPa )

PaCO2 (A-a)O2 Gradient
(A-a)O2 Gradient
PaCO2
PaO2 PaO2
FIO2
(ör: 0.6)
FIO2
(ör: 0.6)
Formul (simplified): (A-a)O2 Gradient = (( PAtm - PH2O) * FIO2 - ( PaCO2 / Resp.Quot )) - PaO2 With R.Q =1 , PAtm =760, PH2O = 47 (A-a)O2 Gradient =(760-47)*FIO2 - PaCO2 - Pa02 Formul (simplified): (A-a)O2 Gradient = (( PAtm - PH2O) * FIO2 - ( PaCO2 / Resp.Quot )) - PaO2 with RQ =1 , PAtm =100, PH2O = 6.2 (A-a)O2 Gradient =(100-6.2)*FIO2 - PaCO2 - Pa02
Apache II'ye Dön
   
 
Göz Açma Sözel Cevap Motor Cevap
Spontan
Sözel Uyarı
Ağrılı Uyaran
Yok
Koopere / Oryante
Dezoryante
Yetersiz kelimeler
Uygunsuz kelimeler
Yok
Uygun
Ağrı lokalizasyonu
Ağrıya fleksiyon yanıtı
Dekortik fleksiyon
Deserebre Extensiyon
Yok
Glasgow=

 

Apache II'ye Dön

 

Kronik Organ Yetmezliği

Karaciğer Yetmezliği Kardiyovasküler
Solunum Sistemi
Renal İmmun yetmezlik

Biyopsi ile kanıtlanmış siroz.
Portal hipertansiyon
Portal hipertansiyona bağlı GİS kanama hikayesi
Hepatik yetmezlik / ensefalopati / koma hikayesi

NYHA Klass IV

Ciddi hareket kısıtlılığına neden olan kronik restriktif, obstruktif veya vasküler hastalık.
Ör. Merdiven çıkamama veya ev işlerini yapamama

Kronik hipoksi hiperkapni sekonder polistemi, ciddi pulmoner hipertansiyon veya ventilatör bağımlılığı

Kronik diyaliz hastası

Hastanın enfeksiyon direncini azaltan tedavi alması. Ör. İmmun supresyon, kemoterapi, radyoterapi, uzun süreli ve yüksek doz steroid kullanımı veya hastada enfeksiyon direncini azaltan bir hastalık olması.
Ör. Lösemi, lenfoma, AIDS

Apache II'ye dön

 

Buna da bakın

Glukoz 6 PDH Eksikliği Riskli İlaçlar (Favizm)

Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz(G6PDH) Eksikliği Riskli ilaçlar. İlaçlar- etken maddeler arasında arama yapabilirsiniz.

VYA

VÜCUT YÜZEY ALAN HESAPLAMA (BODY SURFACE AREA)

İlaç ve İV sıvı doz hesaplamalarında kullanılmak üzere farklı yöntemlerle yapılan vücut yüzey alanı (body surface area) hesaplaması.Vücut Yüzey Alanı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir