Anasayfa / İlacDozlari / Pediatride İlaç Dozları
ilaclar

Pediatride İlaç Dozları

Pediatride kullanılan ilaç dozları.

İlaç AdıAçıklama
ADEK A VİT : 1x 500 ü PO ilk 3 gün sonra 1000 ü
D VİT: 1x 6 damla (infant tedavi dozu)
E VİT:1X500 Ü
K VİT :1X1 mg (haftada 3 gün IM)
Adenozin0.1 -0.2 mg/kg IV puşe [Max: 0.25 mg/kg ( 12 mg) ]
AKTİF KÖMÜR (CHAR FLO)1gr/kg (240 ML sıvı içinde 50 gram aktif karbon içerir).
ALBUMİN(%20) 5 x kg x doz (0.5-1 g/kg)
Albuterol(SALBUTAMOL)(nebul 4-8 saatte )
< 1 yaş : 0.05-0.15 mg/kg/doz
1-5 yaş : 1.25-2.5 mg/doz
5-12 yaş : 2.5 mg/doz
>12 yaş : 2.5-5 mg/doz
Allopürinol (ürikoliz)Oral: 10 mg/kg/gün (2-4 dozda, Max 800 mg/gün)
IV : 200 mg/m2/gün (6-12 saatte ,Max 600 mg/gün )
AlprostadilYenidoğan için
Başlangıç : 0.05-0.1 mcg/kg/dk
İdame : 0.01 -0.4 mcg/kg/dk
Alteplaz(Tıkalı kateterde ) (SVY)
<10 kg 0.5mg lümeni dolduracak şekilde SF ile sulandırılır .
>10 kg 1-2 mg lümeni dolduracak şekilde SF ile sulandırılır.
Amfoterisin BBlastomyces Dermatidis, Coccidioides Immitis, Cryptococcus Neoformans, Histoplasma Capsilatum, Paracoccidioides Brasiliensis, Spororix Schenckii, Candida Türleri, Aspergillus, Zygomycetes
Konvansiyonel Amphoterisin B (Deoxycholate) IV : 0,8-1,2 mg/kg/gün
Liposomal Amphoterisin B :1-5 mg/kg/gün ( Genel olarak 3 mg/kg/gün)
Amphoterisin B Lipid Kompleksi (ABLC): 5mg/kg/gün
Amphoterisin B Kolloidal Çözelti (ABCD): 4-6 mg/kg/gün
Amebik Ensefalit (Naegleria):1,5 mg/kg/gün 2xiv (3 gün) Sonra 1mg/kg/gün 6 gün
AMİADORON (CORDORONE)Yükleme : 5 mg /kg ( 30 dakikada Max yükleme 300 mg )
İdame : 5- 10 mcg/kg/dk (Max 24 saatlik total doz 2200 mg)
Amikasin SülfatYenidoğan:
Postnatal yaş ≤7 gün: 1,200- 2,000 g: 7.5 mg/kg q 12-18 hr IV veya IM
2,000 g: 10 mg/kg q 12 hr IV veya IM;
postnatal yaş 7 gün: 1,200-2,000 g IV veya IM: 7.5 mg/kg q 8-12 hr IV veya IM
2,000 g: 10 mg/kg q 8 hr IV veya IM.
Çocuklar: 15-25 mg/kg/Gün Bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV veya IM.
Adult: 15 mg/kg Gün Bölünmüş Doz olarak q 8-12 hr IV veya IM
AminofilinNeonatal apne :Yükleme 5-6 mg/kg ,
İdame 1-2 mg/kg /doz (3 dozda)
İV yükleme : 6 mg/kg
İV idame
YD : 0.2 mg/kg/h
6 hafta- 6 ay : 0.5 mg/kg/h
6 ay- 1 yaş : 0.6 -0.7 mg/kg/h
1-9 yaş : 1-1.2 mg/kg/h
9-12 yaş : 0.9 mg/kg/h
>12 yaş: 0.7 mg/kg/h
AMLODİPİN 0.1 mg/kg/doz ( Max : 5 mg/doz , 0.6 mg/kg/gün , 20 mg/gün e kadar arttırılabilir )
AMOKSİSİLİN 25-50 mg/kg/gün ( 2-3 dozda ), 80-90 mg/kg/gün e çıkılabilir. (Max : 2-3 gr/gün)
Amoksisilin-KlavulonatYenidoğan: 30 mg/kg/Gün Bölünmüş doz olarak q 12 hr PO.
Çocuklar: 20-45 mg/kg Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr PO.
Otitis media için yüksek doz olarak 80-90 mg/kg/Gün PO .
AMPİSİLİN Oral: 50-100 mg/kg/gün (4 dozda, Max: 4 gr/gün)
IV: 100-150 mg/kg/gün (4 dozda, Max: 4 gr/gün)
Ciddi enfeksiyonda : 200-400 mg/kg/gün (4 dozda ,Maks 12 gr/gün)
Ampisilin-sulbaktamAmoksisilin ile benzer etki spektrumuna bir betalaktamdır.
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 Gün ≤2,000 gr: 50 mg/kg/gün IV veya IM q 12 hr (menenjit: 100 mg/kg/gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM)
>2,000 g: 75 mg/kg/gün Bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM (menenjit: 150 mg/kg/gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM).
Postnatal Yaş > 7 gün < 1,200 g: 50 mg/kg/Gün IV veya IM q 12 hr (menenjit: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM)
1,200- 2,000 g: 75 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM (menenjit: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM);
>2,000 g: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV veya IM (menenjit: 200 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV veya IM).
ANTİ-ASİDOZ 1-2 mEq/ kg ( 1 poşette 6 mEq NaHCO3 )
ANTİ-FOSFAT CC, OSTRAM (KALSİYUM KARBONAT)Açken Ca artar, tokken P azalır.
Hipokalsemi
Oral 45-65 mg/kg/gün (4 doz) (elemental kalsiyum olarak)
Hiperfosfatemi
Oral 1500 mg/gün (max 2000 mg/gün) (elemental kalsiyum olarak)
Rikets (vit D eksikliğine bağlı)
Oral 30-75 mg/kg/gün (3 doz) (elemental kalsiyum olarak)
ANTİ-POTASYUM 1 gr/kg ( 1poşette 15 gr kayeksalat )
Asetilsistein20 mg/kg/gün (3 dozda ) , 4-6 mg/kg/saat İnfüzyon (%5 dextroz içinde )
Asetominofen10-15 mg/kg/doz (4-6 saat ,Max: 90 mg/kg/gün)
Asetozalamid(DİAZOMİD) 5 mg/kg/doz (4 dozda)
Asiklovir1 yaş altında 30 mg/kg/gün ( 3 dozda )
1 yaş üstünde 1500 mg/m2/gün
40 kg üstünde erişkin dozda ver
Mukokütonöz Hsv: 15 Mg/Kg/Gün 3 Doz
Zoster –Su Çiçeği: 30/Mg/Kg Gün 3 Dozda
ASKORBİK ASİTSKORBÜT 100-300mg/gün (1-2 dozda, Max 2 hafta)
ASPİRİNPre-anestezi: 0.01 mg/kg/doz
CPR: 0.02 mg/kg/doz 5 dakikada bir (Min:0.1 mg Max:0.5 mg,
Total MaxDoz : Çocuk :1 mg, Adölosan :2 mg)
AZİTROMİSİNOM: 5 günlük tedavide : 10 mg/kg 1 gün , 5 mg/kg 4 gün
3 günlük tedavide:10 mg/kg/gün 3 gün
BAKLOFEN (LİORESAL) >2 YAŞ 10-15 mg /gün 3doz
Max :
<8 YAŞ 40 mg / gün
>8 YAŞ 60 mg / gün
BİOTİN 5-10 MG 2 DOZ
DEKSAMETAZONHAVA YOLU ÖDEMİ: 0.5-2 mg/kg/gün IV-IM 4 DOZ
KRUP: 0,6 mg/kg/doz po/ıv/ım
BEYİN ÖDEMİ: YÜKLEME: 1-2 mg/kg/doz.
İDAME: 1-1.5mg/kg/gün (Max: 16 mg/gün) (4-6 doz)
DemirFERROZ SÜLFAT % 20 elementer demir (FERROSANOL)
FERROZ GLUKONAT % 12 elementer demir
FERROZ FUMARAT % 33 elementer demir (Vİ-FER)
( Fe / DBK ) X 100 < 0.5 ise tedavi başlanır
TEDAVİ : 3 – 6 mg/kg/gün (1-3 doz )
PROFİLAKSİ 2 mg/kg/gün (Tek doz)
FERRUM 1 damla = 2 mg(ferrum için 5 damla = 1 cc) 1 ölçek = 50 mg
FERROSANOL 1 ölçek=20 MG Fe+2 (20 damla=1 cc=5 mg) 1 kapsül = 100 mgFe+2
OROFERON1 TB = 80 mg Fe+2
DEMİR ANTİDOTU (DESFERAL) 8 saatlik infüzyon Fe düzeyi > 500 ise Deferoksamin: 5 mg/kg/sainfüzyonla başlayıp 15 mg/kg/saate çıkılır.
DİAZEPAM SEDATİF
IV-IM : 0.04 – 0.2 mg/kg/doz 2-4 saatte bir Max 0.6 mg/kg
PO : 0.12 – 0.8 mg/kg/gün (3-4 doz)

FEBRİL KONVULZİYON PROFİLAKSİSİ (ORAL)
1 mg/kg/gün 3 doz (3 GÜN) NERVİUM® 5mg tablet
STATUS
IV: 0.2 – 0.5mg/kg/doz 15-30 dakikada bir
REKTAL: 0.5 mg/kg/doz
Max :< 5 yaş : 5 mg. >5 yaş : 10 mg
DİAZOKSİT3 – 8 mg/kg/gün 2 – 3 doz PO
DİFENHİDRAMİN5 MG/KG/GÜN 4 DOZDA
DİGOKSİN1 mg: 60 damla (1 damla: 60 mcg) DOZ: 0,03 X 60 X kg = A( >1 yaş: 2x kg, < 1 yaş: 3x kg -> A )
A/2 hemen
A/4 6 saat sonra
A/4 6 saat sonra
2X A/8 idame
DİLTİAZEM1.5 – 2 mg/kg/gün po 3-4 doz Max: 3.5 mg kg /gün
DOBUTAMİN 2.5-15 mcg/kg/dk Max:40 mcg
DoksisiklinTetracycline Türevi antibiyotik. Tekrarlayan çoğu gram-positive koklara ( Enterococcus dışında ), çoğu gram-negative basillere, anaeroplara, B. Burgdorferi (Lyme disease), Mycoplasma, ve Chlamydia etkili.
Çocuklar: 2-5 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-Gün PO veya IV (Maksimimum Doz: 200 mg/Gün)
. Adults: 100-200 mg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-Gün PO veya IV.
Domperidon (MOTİLİUM) 0,25-0,5 mg/kg 3 doz max 2,4 mg/kg veya 80mg
DOPAMİN 2-20 mcg/kg/dk MAX: 20-50 mcg
DORNAZ ALFA (PULMOZİM)>5 yaş : 2.5 mg nebul günde 1 kez
EnalaprilPO: 0.1 MG/KG/GÜN (5 MG/GÜNE KADAR ARTIRILABİLİR)
MAX : 0.6 MG/KG/GÜN - 40 MG/GÜN
IV : 0.005 – 0.01 MG/KG/DOZ (1-3 DOZ)
ENOKSAPARİN (CLEXANE ®)PROFLAXİ: 0.5 MG/KG/DOZ 12 SAATTE BİR
TEDAVİ: 1 MG/KG/DOZ 12 SAATTE BİR
EPİNEFRİN: 1/10.000ARREST : 0.01 MG/KG (0.1 CC/KG) 1 CC=0.1 MG.
IV İNFÜZYON : 0.1 – 1 MCG/KG/DK
ENDOTRAKEAL : 1/1000 LİK 0.1 MG/KG (0.1 CC/KG)
RESPİRATUAR : 1/1000 LİK 0.01 CC/KG/DOZ S.C.
NEBULİZE 3 CC SF İLE SULANDIRILIP 1:1000 lik 0.5 CC/KG
MAX:
<4 YAŞ 2.5 CC/DOZ
>4 YAŞ 5 CC/DOZ
ANAFLAKSİ 0.01 MG/KG/DOZ İM/SC MAX:0.3 MG
< 30 KG : 0.15 MG > 30 KG : 0.3 MG EPİFEN
EPREX200 ÜNİTE/KG HAFTADA 3 KEZ
EritromisinBacteriostatik makrolid antibiotik daha çok tekrarlayan gram-positive organizmalara , Corynebacterium diphtheriae, ve Mycoplasma pneumoniae etkili.
Yenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün: 20 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO;
7 gün 1,200 g: 20 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO;
1,200 g: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr PO ( 5 mg/kg/doz q 6 hr önerilir).
Çocuklar: Maksimimum Doz 2 g/Gün.
Baz: 30-50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr PO.
Estolate Tuzu: 30-50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr PO.
Stearate Tuzu: 20-40 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO.
Lactobionate: 20-40 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV.
Gluceptate: 20-50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV; Maksimimum Doz 4 g/Gün IV.
Adults: Baz: 333 mg PO q 8 hr;
estolate/stearate/base: 250-500 mg q 6 hr PO.
ERTAPENEM3-12 YAŞ : 15 MG/KG/DOZ 2 DOZ MAX: 1 GR/GÜN
>12 YAŞ : ıv/im 1 gr/gün 1 dozda
ESMOLOL (BREVİBLOC)YÜKLEME: 100-500 MCG-KG 1 DAKİKADA (I.V.)
İDAME: 25-100 MCG-KG-DK(I.V. İNFÜZYON)
(HER 10 DAKİKADA BİR 50 Mcg Artırılarak 500 Mcg-Kg-Dk Ya Kadar Çıkılabilir)
ESOMEPRAZOL (NEXİUM®)<10 YAŞ : 10-20 MG 2 DOZ
>10 YAŞ : 20-40MG 2 DOZ
ETAMBUTOL15-25 MG/KG/DOZ 2 DOZ
ETOSÜKSİMİD (PETİMİD®)<6 YAŞ : 15 MG-KG-GÜN 2 DOZ İDAME:15-40 MG/KG/GÜN MAX:500 MG/GÜN >6 YAŞ : 2X250 MG İDAME: 20-40 MG/KG/GÜN MAX :1500 MG/GÜN
EUPROTEİN>2000 GR, Anne Sütü Alanlarda Her 100 CC YE 1 ÖLÇEK
FAMOTİDİNİV: 0.6-0.8 MG/KG/GÜN 2-3 DOZ (MAX: 40 MG)
PO: 1-1.2 MG/KG/GÜN 2-3 DOZ MAX:40 MG
Peptik ülser: 0,5 MG/KG/GÜN MAX 40 MG
GÖR: 1-2 MG/KG/GÜN MAX:80 MG
FENİRAMİN (AVİL) 1x 3 mg/kg (25 mg’lık tablet, 50 mg’lık amp)
FENİTOİNYükleme iv, oral 15-20 mg/kg (max 1000 mg/gün)
İdame iv, oral (max 300 mg/gün)
infant 5 mg/kg/gün
6 ay-3 yaş 8-10 mg/kg/gün
4-6 yaş 7,5-9 mg/kg/gün
7-9 yaş 7-8 mg/kg/gün
10-16 yaş 6-7 mg/kg/gün
FENOBARBİTALStatus
Yükleme : iv 15-20 mg/kg/doz (max 30 mg/kg)
İdame : oral, iv (yüklemeden 12 saat sonra başlar)
infant 5-6 mg/kg/gün (1-2 doz)
1-5 yaş 6-8 mg/kg/gün (1-2 doz)
6-12 yaş 4-6 mg/kg/gün (1-2 doz)
> 12 yaş 1-3 mg/kg/gün (1-2 doz)
FENTANİLIV:
SEDASYON-ANALJEZİ: 1-2 MCG/KG/DOZ (30-60 DK DA BİR TEKRARLANABİLİR )
SÜREKLİ İNFÜZYON:1 MCG/KG/SAAT (1-3 MCG/KG/SAAT)
İstenen Dozx(Mcg/Kg/Saat) X Kgx50 = Mcg fentanil/50 Ml Sıvı
İstenen İnf Hızı (Ml/Saat)
TRANSDERMAL: 25 MCG/SAAT/BANT 72 SAATTE BİR
FİLGRASTİM (NEUPOGEN®)5-10 MCG/KG/DOZ TEK DOZ
FLUDROKORTİZON (ASTONİN-H 0,1 MG TB) 0,1- 0,4 mg/gün
FlukonazolKandida türlerinin çoğu, C. Neoformans, B. Dermatidis, H. Capsilatum, C. İmmitis, P. Brasilensis, (Candida Kruesi, Candida Glabrata,Aspergillus etkin değil)
Oral Kandidiazis:
6 mg/kg/gün 1 gün sonrasında 3 mg/kg/gün
Özefagal Kandida: 6 mg/kg/gün ilk gün sonrasında 3-12 mg/kg/gün
Sistemik Kandidiazis: 6-12 mg/kg/gün (28 Gün)
Kriptokokal Menenjit: 12 mg/kg/gün ilk gün sonrasında 6-12 mg/kg/gün 10-12 hafta
FOSFOR SOLÜSYONU 1 cc/kg ‘ dan 3 doz
FRAKSIPARIN (NADROPARİN KALSİYUM) 2 x 100 ü/kg
FUROSEMİD(iv) 0,5 -2 mg/kg/doz (2-4 doz) (max 6 mg/kg/doz) infüzyon iv 0,05 mg/kg/saat
GANSİKLOVİR 10 mg/kg/gün (2 doz) en az 1 saatlik infüzyon
GentamisinAminoglikozid antibiyotik. Gram-negatif Basil, özellikle E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, ve Pseudomonas.
Yenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün 1,200-2,000 gr: 2.5 mg/kg q 12-18 hr IV veya IM;
>2,000 g: 2.5 mg/kg q 12 hr IV veya IM;
postnatal yaş >7 gün 1,200-2,000 g: 2.5 mg/kg q 8-12 hr IV veya IM;
>2,000 g: 2.5 mg/kg q 8 hr IV veya IM.
Çocuklar: 2.5 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV veya IM.
Alternatif olarak 5- 7.5 mg/kg/Gün IV günlük tek doz.
İntraTekall: Intraventricular veya intrathecal kullanım:Yenidoğan:1 mg/Gün; Çocuklar: 1-2 mg/Gün Adults: 4-8 mg/Gün.
Adults: 3-6 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM.
GLUKAGONim, iv, sc< 20 kg ise 0,5 mg/doz, >20 kg ise 1 mg/doz
GLUKOZ İNFÜZYON HIZI(cc x (%5-%10) ) / (1,44 x kg)
Asemptomatik ise 4-6 ml/kg/dk, semptomatik ise 8 ml/kg/dk
GLUTAMİN 0,5 mg/kg günde 1 poşet
GRANİSETRON (KYTRİL 3 mg amp, 1 mg tb) iv 10 mcg/kg (max 1 mg)
oral 40 mcg/kg 1mg/doz
HİDRALAZİNiv 0,1- 0,2 mg/kg/doz 4-6 saatte bir tekrarlanır. (max 20 mg/doz, max 1,7-3,5 mg/kg/gün)
HİDROKLORATİYAZİDÖdem:p.o 2 mg/kg/gün (2 doz) (max 100 mg/gün)
HT:p.o 0,5- 1 mg/kg/gün (max 3 mg/kg/gün veya 50 mg/gün)
HİDROKORTİZON (GENKORT) Status astmatikus:
Yükleme: iv 4-8 mg/kg/doz (max 250 mg)
İdame: iv 8 mg/kg/gün (4 doz)
Anti-inflamatuar/immünsupresif:
po 2,5-10 mg/kg/gün (3-4 doz)
İv 1-5 mg/kg/gün (1-2 doz)
Septik şok: 2-50 mg/kg
izyolojik replasman:
Oral 10 mg/m2/gün (3 dozda) (streste doz 3-5 kat artar.)
İBUPROFEN5-10 mg/kg/doz max:40 mg/kg/gün
JIA;30-50 mg/kg/gün 4doz max:2400 mg/gün
İLİOPROST(PHT)50mg/kg inhaler (3-4 saatte bir) (ventavis) 1 ampul 12cc ye tamamlanır 6saatte bir 2cc inhale verilir.
İMİPENEM<3ay 100 mg/kg/gün 4doz iv
>3ay 60-100 mg/kg/gün 4doz iv ,max 4gr/gün
KF;90 mg/kg/gün (4 doz)
İNSÜLİN4 saatlik mai(0,1-0,05 Ü/kg/saat)
İPEKA6-12ay 5-10ml ipeka surubu 10-20ml/kg su
1-12yaş 15ml ipeka 10-20ml/kg su
>12yaş 15-30ml ipeka 200-300ml su
İPRATROPİUM BROMİD(ATROVENT)<12yas 250mcg/doz
>12yas 500mcg/doz
JOULE SOLÜSYONU 1-2cc/kg (4doz) ;Na fosfor 136gr (dibazik Na Posfor) fosforik asit 58,8gr distile su 1000 cc
Kalsiyum (elementer)ORAL
Başlangıç
50-75 MG/KG/GÜN
Ca glukonat-> % 9 elementerCa= 1000 mg da 90 mg elementerCa.
Ca sitrat->%21.1elementerCa
Ca karbonat -> % 40 elementerCa
Ca asetat->%21.1 elementerCa
Ca laktat -> % 13 elementer ->100 mg/kg, 3 doz
IV
Ca glukonat: 1 gramda 90 mg Ca (10 cc ampul 90 mg Caiçerir) 100 mg/kg/doz
Ca klorür :1 gramda 272 mg Ca. 20 mg/kg/doz 0.2cc/kg/doz Max: 2000 MG
Ca gluseptat: 1 gramda 90 mg
Ca sandoz: 50 mg/kg/gün 4 doz
KAPTOPRİLPo; infant 0,15-0,3mg/kg/doz
<6ay 0,01-0,5mg/kg/doz (2-3 doz),max 6mg/kg/gün
çocuk 0,3-0,5 mg/kg/doz
KARBAMAZEPİN (TEGRETOL) <6yaş; 10-20 mg/kg/gün(2-3 doz) 35 mg/kg/gün
6yaş-12yaş; 10mg/kg/gün (2doz) ,(max 1000 mg/gün) -> 20-30 mg/kg/gün e kadar çıkılabilir.
>12yaş; 200mg Po 2doz idame;800-1200 mg/gün (2-4 kez)
KARNİTİN (PO)50-100 mg/kg/gün (2-3 doz) , max 3 gr/gün
KASPOFUNGİN(CANDİDAS)50 mg/m2/doz/gün ,max 50mg/doz
KETAMİNiv yükleme 1-3 mg/kg
Ivinfüzyon 0,7-3 mg/kg/saat
Po: 5mg/kg x1
Iv: 0,25-0,5 mg/kg
Im: 1,5-2 mg/kg x1
Iv inf: 5-20 mcg/kg/dk
KlaritromisinMacrolide antibiyotikler tekrarlayan S. aureus, Streptococcus, H. influenzae, Legionella, Mycoplasma,ve C. Trachomatis enfeksiyonlarına karşı kullanılabilir.
Çocuklar: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO.
Adults 250-500 mg q 12 hr PO (Maksimimum Doz: 1 g/Gün).
KlindamisinProtein sentez inhibitörüdür. Tekrarlayan gram-positif aerobic ve Enterokok dışındaki anaerobic koklara karşı etkilidir
Yenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün ≤ 2000 g; 10 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM;
>2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM;
; >7 gün <2000 g: 10 mg/kg/Gün IV veya IM bölünmüş doz olarak q 12 hr;
1,200-2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM;
>2,000 g: 20 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM.
Çocuklar: 10-40 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV, IM, veya PO.
Adults: 150-600 mg q 6-8 hr IV, IM, veya PO (Maksimimum Doz: 5 g/Gün IV veya IM veya 2 g/Gün PO).
KLOBAZAM (FRİSİUM)<2yaş 0,5-1mg/kg/gün ,max 10mg/gün
>2yaş 0,3-1mg/kg/gün ,max 40mg/gün
Kloksasilin sodyumPenicillinase'a dirençli penisillin tekrarlayan S. aureus ve diğer gram-positif koklara ( Enterococcus hariç)ve koagulaz (-) staph.'lara etkili.
Çocuklar: 50-100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO.
; Adults:< 250-500 mg q 6 hr PO (Maksimimum Doz: 4 g/Gün).
KLONAZEPAM (RİVOTRİL)<30kg 0,01-0,03 mg/kg/gün 3doz
Doz artışı: 0,25-0,5 mg/gün 3günde bir
Max idame: 0,1-0,2 mg/kg/gün
>30kg 1,5 mg/gün 3doz
Doz artışı: 0,5-1mg/gün 3günde bir ,max 20mg/gün
KLORALHİDRAT25-50 mg/kg/gün(po), max 500mg/doz
KloramfenikolYenidoğan: Başlangıç yükleme dozu 20 mg/kg arkasından 12 saat sonra postnatal yaş ≤7 gün:25 mg/kg/Gün tek doz IV
7 gün: ≤2,000 g: > 25 mg/kg/Gün tek doz IV;
2,000 g: 50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV.
Çocuklar: 50-75 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV veya PO (menenjit: 75-100 mg/kg/Gün IV bölünmüş doz olarak q 6 hr).
Adults: 50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV veya PO (Maksimimum Doz: 4 g/Gün).
KOLİSTİN1 mg colistin base activity (CBA) = 30.000 Unite = ~2.4 mg CMS Yenidoğan:
2,5-5mg/kg/gün 2-4doz 4 mg/kg/doz 2x inhale olarak kullanılan çalışmalar var (Limited data)
Pediatrik: 2,5-5mg/kg/gün 2-4doz
Akciğer Enfeksiyonu- Kistik Fibrozis: Sınırlı Veri: ≥5 yaş üstü ve Adelosanlar: Kolistin base: IV: 3 - 5 mg CBA/kg/gün 3x1; Maks Doz: 100 mg CBA/Doz (Bosso 1991; Reed 2001; Young 2013); Doz >5 mg CBA/kg/gün (8 mg CBA/kg/gün 'e kadar)bazı durumlarda kullanılabilir. Yüksek doz yüksek toksite riskini getirir.(Bosso 1991; Reed 2001).
Maks Doz : 100 mg CBA/doz (Bknz Uptodate)
75-150mg 3ml sf içinde(toplam 4 mlt) inhale 2 doz (30-150mg)
Türkiye Ürün Bilgisinde Sistemik yol ile uygulama: Yükleme dozu: Kreatinin klirensinden bağımsız olarak, TÜM HASTALAR İÇİN; 5 mg/kg (150.000 ünite) bir defada uygulanır ve 12 saat sonra idame dozu başlanır.
İdame Dozu: Normal böbrek fonksiyonu olan hastalar için (kreatinin klirensi ≥ 70 mL/dk) günlük toplam doz 5 mg/kg/gün olacak şekilde hesaplanır. Toplam doz 2 veya 3’e bölünerek verilir. Önerilen maksimum günlük doz 475 mg’dır. Obez hastalarda doz ayarlaması ideal kiloya göre yapılacaktır.
Kistik fibröz IV doz: 3 – 8 mg/kg/gündür (ideal vücut ağırlığına göre hesaplanır, 3 eşit dozda 8 saatte bir uygulanır). İlaç hazırlanırken köpük oluşmamasına dikkat. Bakınız--- http://kocakfarma.com/urun-aciklama.aspx?bolumSeo=kisabilgi&id=43&lang=tr
KUMADİN(Warfarin)Inr;1,5-1,9 %20⬆
2-3 aynı doz
3,2-3,5 %20⬇
>3,5 ilaç kesilir
LAKTAZİM DAMLA200ml ye 2 damla
LAKTULOZ(DUPHALAC)7,5ml/gün po
Portosistemik ensefalopatide;
Bebek:2,5-10ml/gün (3-4kez)
Çocuk:40-90ml/gün (3-4 doz)
LANSOPRAZOL<10kg 7,5mg po 1x
11-30kg 15mg po 1-2doz
>30kg 30mg po 1-2doz
LEVATİRASETAM (KEPPRA)10mg/kg/doz 2doz max 30mg/kg/doz
LEVOFLOKSASİNOM;<5yaş 10mg/kg/doz po 2doz max 500mg/gün
Pnomoni;<5yaş 10mg/kg/doz po/iv 2doz
5-12yaş 10mg/kg/doz 1doz
LEVOTİROKSİN0-6 ay : 8-10mcg/kg/doz,
6-12 ay : 6-8 mcg/kg/doz,
1-5 yaş: 5-6 mcg/kg/doz,
6-12 yaş:4-5 mcg/kg/doz,
>12yaş:2-3 mcg/kg/doz,
LİDOKAİN(ARİTMAL)ANTİARİTMİK: 1mg/kg/doz max 100mg
İnfüzyon;20-50 mcg/kg/dk
LinezolidOxazolidinone gram-positif koklara etkili antibiyotiktir.(Özellikle dirençli patojenlere), Staphylococcus, Streptococcus, E. faecium, ve Enterococcus faecalis'a etkilidir. 50S ribozom subunite bağlanarak protein sentezini inhibe ederek etki eder.
Çocuklar:10 mg/kg q 12 hr IV veya PO.
Adults:Pnömoni: 600 mg q 12 hr IV veya PO;
Deri Enfeksiyonları: 400 mg q 12 hr IV veya PO.
LORAZEPAM (ATİVAN) Statusta:0,05-0,1mg/kg/doz ıv, max 2 mg/doz (ıv formu yok),
anksiyolitik/sedasyon: 0,05 mg/kg/doz po (3-6 dozda)
MagnezyumMAGNEZYUM SÜLFAT %50 SOLÜSYON:50mg/ml elementer Mg, 2-5mg/kg(0,05-0,1ml/kg)
MAGNEZYUM SÜLFAT GRANÜL (PO):10mg/100mg(50mg/5gr), 10-20mg/kg günde 3-4 kez
MAGNEZYUM OKSİT (KAPSÜL/TABLET):60mg/100mg, 10-20mg/kg/gün 3-4 kez
MAGNEZYUM GLUKONAT(TABLET):5,4mg/100mg, 10-20mg/kg/gün
MAGNEZYUM HİDROKSİ(MAGNEZİ KALSİNE)400mg/5ml
<2 yaş:0,5ml/kg,
2-5 yaş:5-15ml,
6-11 yaş:15-30ml,
>12yaş:30-60ml
MAGNEZYUM SÜLFATPHT: 200mg/kg yükleme, 20mg/kg idame (2x0,4cc/kg ım),
Astım :75mg/kg ıv max:2000mg >20dk lık infüzyon, Astım Atakta: 25-50mg/kg 3-4 doz, 3cc nebülizatör ile verilebilir.
MANNİTOLBaşlangıç 0,5gr/kg/doz, idame 0,25-0,5gr/kg/doz 4-6 doz
MEBENDAZOL(VERMAZOL)Kıl kurdu:100mg po 2 hafta sonra tekrar,
ascaris, trichuris:2x100mg 3 gün gerekirse 3-4 hafta sonra tekrar,
tokiokomyosis:2x100-200mg 5gün,
trichinella spiralis:3x200-400mg 3 gün sonra 3x400-500mg 10gün
MeropenemKarbapenem antibiotik.Gram-positive koklar ve gram-negative bacilli, including P. Aeruginosa ve anaeroblara da etkin olan geniş etki spektrumu mevcut. Stenotrophomonas maltophilia'ya etkisiz
Çocuklar: 60 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV
menenjit: 120 mg/kg/Gün (Maksimimum Doz: 6 g/Gün) q 8 hr IV.
Adults: 1.5-3 g q 8 hr IV.
METİLEN MAVİSİMethemoglobinemide 1-2 mg/kg/doz, 25-50mg/m2/doz ıv 5 dk’ da verilir gerekirse 1 saat içinde tekrarlanır
METİLPREDNİZOLON<12yaş: 1mg/kg/gün 2 doz max 60mg/gün ,
>12yaş:40-80mg/gün 1-2 doz
METİMAZOLBaşlangıç:0,4-0,7mg/kg/gün 3 doz, idame:başlangıç dozunun 1/3-2/3 ü po 3 doz
METOKLOPRAMİD(METPAMİD)GÖR:0,1-0,2 mg/kg/doz 4 dozda max 0,8 mg/kg/gün,
antiemetik:1-2 mg/kg/doz ıv/po/ım ,
postop bulantı :0,1-0,2mg/kg/doz
MetronidazolAnaeroplara karşı çok etkili
Yenidoğan:
<1,200 g: 7.5 mg/kg 48 hr PO veya IV;
postnatal yaş ≤7 gün 1,200-2,000 g:
7.5 mg/kg/Gün q tek doz PO veya IV;
2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO or IV;
postnatal age < 7 gün 1,200-2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO or IV;
>2,000 g: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO veya IV
Çocuklar: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr PO veya IV
Adults: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO veya IV (Maksimimum Doz: 4 g/Gün).
Mezlosilin SodyumGenişletilmiş etki spektrumlu penisilin. E. coli, Enterobacter, Serratia, ve Bacteroides; Kısıtlı antipsödomonal etkinliği var.
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV
> 7 gün: 225 mg/kg bölünmüş doz olarak q 8 hr IV.
Çocuklar: 200-300 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV
kistik Fibrözis 300-450 mg/kg/Gün IV.
Adults: 2-4 g/dose q 4-6 hr IV (Maksimimum Doz:12 g/Gün).
MİDAZOLAM (IV) 6 ay-5 yaş:0,05-0,1 mg/kg/doz,
6-12 yaş:0,025-0,05 mg/kg/doz,
>12-16 yaş: max total doz 10mg (max doz 18mcg/kg/dk 1,1mg/kg/saat)
MİLRİNON50mcg/kg ıv bolus ,0,5-0,75 mcg/kg/dk infüzyon max 1,13 mg/kg/gün
MİSOPROSTOL(CYTOTEC)1X1 tb max 60mg, 3x20mg ilaca bağlı ülserlerde
MORFİN0,1-0,2 mg/kg/doz max 15mg/doz (ıv/ım/sc),
infüzyon:0,01-0,04 mg/kg/saat
NA SAŞE1 gr da 18 mEq sodyum
NAC (N asetil sistein)150mg/kg 1 saatte, 50 mg/kg 4 saatte, 100 mg/kg 16 saatte infüzyon
Nafsilin SodyumPenicillinase- dirençli penisilin. S. aureus ve diğer gram-positif koklara etkili.( Enterococcus and coagulase- negatif staflara etkisiz)
Yenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün 1,200-2,000 g: 50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM;
>2,000 g: 75 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM;
postnatal Yaş >7 gün 1,200-2,000 g:
75 mg/kg/q 8 hr; >2,000 g: 100 mg/kg bölünmüş doz olarak q6-8 hr IV (menenjit: 200 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q6 hr IV).
Çocuklar: 100-200 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV.
Adults: 4-12 g/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV (Maksimimum Doz: 12 g/Gün).
NALOKSANOpiot intox: >20kg:2mg/doz infüzyon 0,005 mg/kg yükleme,
0,0025mg/kg/saat idame,
< 20 kg: 0,1mg/kg/doz (ım/ıv/sc/ett)
NEOSTİGMİN Myastenia gravis’te 0,5 mg/ml (ım/sc)
NERVİUM1mg/kg 3 dozda 72saatte profilaktik
NİFEDİPİN(NİDİLAT)1kapsül:10mg, 1 damla:1mg 0,1mg/kg den verilir. Her 10 kg ye 1 damla
NitrofurantoinGram + ve - patojenlerin neden olduğu alt üriner sistem enfeksiyonlarına etkilli.
Çocuklar: 5-7 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO (Maksimimum Doz: 400 mg/Gün);
Süpresyon tedavisi: 1-2.5 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-Gün PO (Maksimimum Doz: 100 mg/Gün).
Adults:50-100 mg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO.
NİTROPRUSSİD(NİPRUİS)0,3-0,5 mcg/kg/dk başlanır, 3-4 mcg/kg/dk ya kadar çıkılır. Max doz 10mcg/kg/dk
NOREPİNEFRİNİnfüzyon 0,05-0,1 mcg/kg/dk max 2mcg/kg/dk
OKTREOTİDE ASETAT (SANDOSTATİN)1 ampul 0,1 mg
IV/SC : 1-10 mcg/kg/doz 1-2 dozda
IV İNF : 1 mcg/kg/doz bolus sonrası 1 mcg/kg/h hızında
OMEPRAZOL (LOSEC / OMEPROL)1 mg/kg/gün 1-2 dozda
PO :<20 kg ise 10 mg 1x
>20 kg ise 20 mg 1x
ONDANSETRON (ZOFRAN)IV : 0,15 – 0,45 mg/kg/doz (max 32 mg/doz)
ORNİDAZOL (BİTERAL)30 mg/kg (3 doz)
ORS 50-100 cc/kg yükleme
Oseltamivir
İlaç Tedavi (5 gün) Kemoproflaksi (10 Gün)
Oseltamivir1
Adult
  75 mg günde iki kez 75 mg günde tek doz
12 Ay üzeri Çocuklar2
Ağırlık (kg)    
≤15 kg
30 mg iki doz
30 mg tek doz
15 kg- 23 kg arası
45 mg iki doz
45 mg tek doz
23 kg- 40 kg
arası
60 mg iki doz
60 mg tek doz
>40 kg
75 mg iki doz
75 mg tek doz
3 ay- 12 ay Arası Çocuklar3
 

3 mg/kg/doz
iki doz

3 mg/kg/doz tek doz
0- 3 ay arası Çocuklar
 
3 mg/kg/doz
iki doz
Bu yaş grubunda çok ciddi bir durum olmadığı sürece kullanılması önerilmez.
PANKREATİK ENZİM Süt çocuğu : 120 ml Formula için 2000-4000 Ü lipaz
<4 yaş : 1000 Ü lipaz/kg/öğün
Max doz 2500 Ü lipaz/kg/öğün
Penisilin GPenicillin gram-positif koklara etkili; S. pneumoniae (artan direnç söz konusu), group A streptococcus, ve bazı gram-negatif bacteriler (örnek., N. gonorrhoeae, N. meningitidis).
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün 1,200-2,000 gr: 50,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM (menenjit: 100,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM);
>2,000 g: 75,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM (menenjit: 150,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM);
postnatal yaş>7 gün ≤1,200 g: 50,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV (menenjit: 100,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV);
1,200-2,000 g: 75,000 units/kg/Gün q 8 hr IV (menenjit: 225,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q8 hr IV);
>2,000 g: 100,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV (menenjit: 200,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV).
Çocuklar: 100,000-250,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV veya IM (Maksimimum Doz: 400,000 units/kg/Gün).
Adults: 2-24 million units/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV veya IM.
Penisilin G BenzatinKalıcı, düşük penisilin konsantrasyonları (1-4 haftalık), örneğin, grup A streptococcus farenjit, romatizmal ateş profilaksisi duyarlı enfeksiyonların tedavisinde etkili penisilin uzun etkili bir depo formu.
Yenidoğan: >1,200 g: 50,000 ünite/kg IM tek doz.
Çocuklar: 300,000-1.2 million ünite/kg q 3-4 hafta IM (Maksimimum Doz: 1.2-2.4 milyon ünite/doz).
Adults: 1.2 milyon ünite IM 3-4 haftada bir
Penisilin G, Prokain12 saat düşük penisilin konsantrasyonları sağlayan penisilin depo formu.
Yenidoğan: >1,200 g: 50,000 units/kg/Gün IM.
Çocuklar: 25,000-50,000 units/kg/Gün IM for 10 gün (Maksimimum Doz: 4.8 million units/dose).
Gonore: 100,000 unite/kg (Maksimimum Doz: 4.8 milyon unite/Gün) IM
25 mg/kg (Maksimimum Doz: 1 g)
Adults: 0.6-4.8 milyon ünite q 12-Gün IM.
PENTAGLOBULİN5 cc/kg doz (5 gün)
PENTOKSİFİLİN (TRENTAL)5 mg/kg/h (6 saatlik infüzyon)
Piperasilin- Tazobaktam (Tazosin)Genişletilmiş- spektrumlu penisilin (piperacillin) bir β-lactamase inhibitorü olan (tazobactam) ile kombine formu. S. aureus, H. influenzae, E. coli, Enterobacter, Serratia, Acinetobacter, P. aeruginosa, ve Bacteroides'a etkili.
Çocuklar: 300-400 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV veya IM.
Adults: 3.375 g q 6-8 hr IV veya IM.
PipersilinGenişletilmiş spektrumlu penisilin E. coli, Enterobacter, Serratia, P. aeruginosa, and Bacteroides.
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV;
>7 gün; 200 mg/kg bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV.
Çocuklar: 200-300 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV;
Kistik Fibrozis: 350-500 mg/kg/Gün IV.
Adults: 2-4 g/doz q 4-6 hr (Maksimimum Doz: 24 g/Gün) IV.
POTASYUMLU SCHOLL54 gr tripotasyumsitrat
49 gr trisodyumsitrat
1000 cc eau distile
PRALİDOKSİM Organofosfat zehirlenmelerinde Atropin ile birlikte kullan. 20-50 mg/kg/doz IM/IV/SC (1-2 saat sonra tekrarlanabilir)
PRAZİNAMİD20-40 mg/kg (2 doz)
PRİDOKSİN100 mg/ kg tek doz
PROPİLTİOURASİL (PROPYCIL)Başlangıç : 5-7 mg/kg/gün 3 dozda
6-10 yaş : 50-150 mg/gün 3 dozda
>10 yaş : 150-300 mg/gün 3 dozda
İdame : başlangıcın 1/3 – 2/3 dozu
PROPOFOLİndüksiyon: 3-16 yaş 2.5-3.5 mg/kg
İdame: 2ay-16 yaş: 0,125-0.3 mg/kg/dk
PROPRANOLOL (DİDERAL) Aritmi :
IV : 0,01-0,1 mg/kg/doz 10 dk da puşe 6-8 saat sonra tekrar
(max doz bebekte 1 mg/doz, çocukta 3 mg/doz)
PO : 0,5-1 mg/kg/gün 3-4 dozda 2-4 mg/kg/gün (max 60 mg/gün veya 16 mg/kg/gün)
Hipertansiyon :
PO : 0,5-2 mg/kg/gün (2-4 dozda) (max 8 mg/kg/gün)
Migren Profilaksisi
<35 kg 10-20 mg PO 3 doz
>35 kg 20-40 mg PO 3 doz
Tirotoksikoz:
Yenidoğan : 2 mg/kg/gün PO (2-4 dozda)
Adolesan : IV 1-3 mg/doz 10 dk’da IV yavaş puşe
PO 10-40 mg/doz (4 kez)
Quinupristin/dalfopristinStreptogramin antibiyotik (quinupristin) . Vankomisin-dirençli E. faecium (VRE) Ve methicillin-resistant S. aureus (MRSA)'a karşı etkili. E. Faecalis'e etkin değil.
Çocuklar/Adults: VRE: 7.5 mg/kg q 8 hr IV VRE için ;
Cilt enfeksiyonları: 7.5 mg/kg q 12 hr IV.
RANİTİDİN (ZANTAC, ULCURAN, RANITAB)Artık önerilmiyor ve kullanılmıyor
RENOGELCa X P > 54 -> phosex
< 54 ->renogel
RİBAVİRİN15 mg/kg/gün – 2 doz
RİFAMPİSİN10-20 mg/kg 1x1 p.o
ROKALTROL0.1 mcg/kg
SANDOSTATİN3 mcg/kg/h (1 ampul=0,1 mg)
SCHOLL SOLÜSYONU140 gr sitrik asit
90 gr sodyum sitrat
1000 cc eau distile
(4x1 cc/kg)
SEFADROKSİL (DURİCEF)(1. KUŞAK)30 mg/kg/gün(p.o) 2 doz Max 2 gr/gün
SEFAKLOR (CECLOR)(p.o)(2. Kuşak) 20-40 mg/kg/gün 3 doz Max 2gr/gün
SEFALEKSİN (1. Kuşak)p.o : 25-100 mg/kg/gün 4 doz
max:4 gr/gün
SEFAPERAZON (cefaloid)(3. Kuşak)
(i.v) 100-150mg/kg/gün 2-3 doz
Max 12 gr/gün
SEFAZOLİN (ANCEF)(1. KUŞAK) (i.v) 50-100 mg/kg/gün 3 doz
SEFDİNİR (3. KUŞAK)(p.o) 6 ay-12 y: 14 mg/kg/gün (1-2 doz)
>13 yaş 600 mg/gün (1-2 doz)
SEFEPİM (MAXİPİME) (4. KUŞAK)
(i.v) 100 mg/kg/gün 2 doz
Ciddi enf: 150 mg/kg/gün 3 doz
Max:6 gr/gün
Kf: 150 mg/kg/gün 3 doz
SEFİKSİM (SUPRAX) 3. KUŞAK
p.o 8 mg/kg/gün (1-2 doz)
max 400 mg/gün
SEFOKSİTİN (mefoxin) 2. Kuşak
(i.v) 80-100 mg/kg/gün 3-4 doz
Ciddi enfeksiyon: 100-160 mg/kg/gün Max 12gr/gün
SEFOTAKSİM3. Kuşak
(i.v) <50 kg: 100-200 mg/kg/gün 3-4 doz
Menenjit: 200 mg/kg/gün (max 12 gr/gün)
>50 kg :1-2 gr/doz 3-4 doz
Max 12 gr/gün
SEFPROZİL (cefzil) 2. Kuşak
(p.o) 15-30 mg/kg/gün 2 doz
Max: 1 gr/gün
SEFTAZİDİM(3. Kuşak)
(i.v) 90-150 mg/kg/gün 3dozda max:6gr/gün
SeftazidimeYenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM
>7 gün ≤1,200 g: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM;
1,200 g: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM.
Çocuklar:150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM (menenjit: 150 mg/kg/Gün IV bölünmüş doz olarak q 8 hr).
; Adults: 1-2 g q 8-12 hr IV veya IM (Maksimimum Doz: 8- 12 g/Gün).
SEFTİBUTEN (cedox)3 .kuşak
(p.o) 9 mg/kg/gün (1 doz) Max : 400 mg/gün
SEFTİZOKSİM (cefizox) (3. Kuşak)
(i.v) <6 ay : 100-200 mg/kg/gün 3-4 doz
i.v >6 ay 150-200 mg/kg/gün
Max:12 gr/gün
Seftriakson SodyumYenidoğan: 50-75 mg/kg q Gün IV veya IM.
Çocuklar: 50-75 mg/kg q Gün IV veya IM (menenjit: 75 mg/kg doz 1 daha sonra 80-100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-24 h IV veya IM).
Adults: 1-2 g q Gün IV veya IM (Maksimimum Doz:4 g/Gün).
SEFUROKSİM (zinocef ıv , ceftin)p.o (2. Kuşak)
i.v :75-150 mg/kg/gün 3 doz
p.o :20-30 mg/kg/gün 2 doz
max:1 gr/gün
SİKLOSPORİN (SANDİMMUN)5 mg/kg 2 doz
SİMETİDİN20-40 mg/kg/gün 4 doz (p.o) (i.v)
SİNDENAFİLYD :0.3-1 mg/kg/doz (2-4 doz)
Çocuk: 0.25-0.5 mg/kg/doz (3-6 doz)
SiproflaksasinYenidoğan: 10 mg/kg q 12 hr PO veya IV.
; Çocuklar: 15-30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO veya IV;
Kistik Fibrozis: 20-40 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q8-12 hr PO veya IV.
Adults: 250-750 mg q 12 hr; 200-400 mg IV q 12 hr PO (Maksimimum Doz: 1.5 g/Gün).
SPİRANOLAKTON (ALDACTONE)1-3.3 mg/kg/gün (1-4 doz)
Max:200 mg/gün 4 doz
SulfadiazineToxoplasmosis:
Yenidoğan: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO pyrimethamine 1 mg/kg/Gün PO ile birlikte kullanılır( ek olarak Folinic acid kullanılmalıdır).
Çocuklar: 120-200 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO beraberinde pyrimethamine 2 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q12 hr PO ≥3 gün daha sonra 1 mg/kg/Gün (Maksimimum Doz: 25 mg/Gün) folinic acid ile birlikte .
Romatizmal Ateş Proflaksisinde: ≤30 kg: 500 mg/Gün q Gün PO;
>30 kg: 1 g/Gün q Gün PO.
SÜKRALFAT (Antepsin)40-80 mg/kg/gün 4 doz
SÜRFAKTANCurosurf ilk doz -> 200 mg/kg –
sonraki dozları ->100 mg/kg
Survanta (4cc/kg)
TBC TEDAVİSİ (tüberküloz)RIF: 10-15 mg/kg/gün max: 600 mg
ETM: 15-20 mg/kg/gün max: 2 gr
INH: 5-20 mg/kg/gün max: 500 mg
STREP: 20-40 mg/kg/gün max: 1 gr
PRZ: 15-30 mg/kg/gün max: 2 gr
TİGESİKLİN1,2 mg/kg/doz
1,5 mg/kg başlama dozu
Max:100 mg
İdame dozu: 1 mg/kg/doz 12 saatte bir.
Max: 50mg
TikarsilinGenişletilmiş Etki spektrumlu Penisilin E. coli, Enterobacter, Serratia, P. aeruginosa, ve Bacteroides etkin
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün <2,000 g: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV;
>7 gün <2,000 g: 225 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV;
>7 gün <1,200 g: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV;
1,200-2,000 g: 225 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q8 hr IV;
>2,000 g: 300 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV.
Çocuklar: 200-400 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV;
Kistik Fibrozis: 400-600 mg/kg/Gün IV.
Adults: 2-4 g/doz q 4-6 hr IV (Maksimimum Doz: 24 g/Gün).
Tikarsilin - KlavunatGenişletilmiş Etki spektrumlu Penisilin (ticarcillin) ile bir β-lactamase inhibitorü olan (clavulanate) kombinasyonu. S. aureus, H. influenzae, Enterobacter, E. coli, Serratia, P. aeruginosa, Acinetobacter, ve Bacteroides'e karşı etkin
Çocuklar:280-400 mg/kg/Gün q 4-8 hr IV veya IM.
Adults: 3.1 g q 4-8 hr IV veya IM (Maksimimum Doz: 18-24 g/Gün).
TİYOPENTAL1-2 mg7kg/doz
i.v yükleme 3-5 mg/kg
infuzyon: 1-5 mg/kg/h
TOBRAMİSİNi.m /i.v
7.5 mg/kg/gün 3 doz
KF: 7.5-10.5 mg/kg/gün 3 doz
TOPİRAMAT (TOPOMAX)Başlangıç: 1-3 mg/kg/doz (max : 25 mg/doz)
İdame: 5-9 mg/kg/gün 2 doz.
TRAMADOL (CONTRAMAL)1-4 mg/kg/gün 3 doz (1 damla 2.5 mg)
Trimethoprim-Sulfametoksazol (TPM-SMX)Geniş antibakteryel etkinlik için kombinasyonda kullanılan Folik Asit Antagonistidir: Shigella, Legionella, Nocardia, Chlamydia, Pneumocystis jiroveci. Doz Trimetoprime göre ayarlanır.
Çocuklar: 6-20 mg TMP/kg/Gün veya IV bölünmüş doz olarak q 12 hr PO.
Pneumocystis carinii pneumonia: 15-20 mg TMP/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO veya IV.
P. Carinii prophylaxis: 5 mg TMP/kg/Gün veya 3 haftada 3 kez PO
Adults: 160 mg TMP q 12 hr PO.
ULCURAN Artık önerilmiyor ve kullanılmıyor
URSOFALK 20 mg/kg/gün (3 dozda)
ÜROGRAFİN 1lt meyve suyuna 30 cc karıştırılır, gece 5 den 9a kadar 4 bardak içilir
ÜROPAN 5mg’lık tb 0.3 mg/kg (2 dozda)
VALPROİK ASİT (DEPAKİN) Başlangıç: 10-15 mg/kg/gün 1-3 doz
İdame: 30-60 mg/kg/gün p.o 1-3 doz
maks(1000 mg/gün) min(250 mg/gün)
VankomisinGlikopeptit antibiyotik. Daha çok gram-positive patojenlere etkin. Staphylococcus (MRSA ve koagulaz-negatif staf dahil), S. pneumoniae (penisilin dirençli formalarını içeren spektrumda), Enterococcus (Direnç artıyor) ve C. difficile–bağlantılı kolitlerde etkilidir.
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün, <1,200 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q Gün IV;
1,200- 2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-18 hr IV;
>2,000 g: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV;
postnatal yaş >7 gün, <1,200 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q Gün IV;
1,200- 2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV;
>2,000 g: 45 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV.
Çocuklar: 45-60 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV;
C. difficile–ilişkili kolit; 40-50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr PO.
VEKÜRONYUM (NORCURAN)<1 yaş: 0.08-0,1 mg/kg 1 saatte ardından 0.05-0.1 mg/kg/sa infüzyon
1-10 yaş: 0.1 mg/kg 1 saatte ardından 0.05-0.07 mg/kg/sa infüzyon

Buna da bakın

VYA

VÜCUT YÜZEY ALAN HESAPLAMA (BODY SURFACE AREA)

İlaç ve İV sıvı doz hesaplamalarında kullanılmak üzere farklı yöntemlerle yapılan vücut yüzey alanı (body surface area) hesaplaması.Vücut Yüzey Alanı

Yoğunbakım Dozları (Hesaplamalı)

Acil durumlarda kullanmak üzere yoğunbakımda kullanılan ilaçlar ve dozları- uygulama ölçüleri hastanın kilosuna göre ve yaşına hesaplayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir