Anasayfa / Gelişim / Aşı Tabloları
vaccine
aşı takvimi

Aşı Tabloları

Amerikan CDC Aşı Aralık ve Yaş Önerileri:

Hangi aşı hangi yaşta, önerilen en küçük yaş, dozlar arasında önerilen aralık Amerikan CDC önerilerinin bulunduğu sayfadan alınıktır. (orjinal belge burada)

Minimum yaş ve aşı dozları arasındaki süre için öneriler

Aşı Adı ve Doz Numarası
Bu aşı için önerilen Yaş
Bu aşı için önerilen minimum yaş
Bir sonraki doz ile arasında olması önerilen aralık
Bir sonraki doz ile arasında olması önerilen minimum aralık
Diphtheria-tetanus-acellular pertussis (DTaP)-15 2 ay 6 hafta 8 hafta 4 hafta
DTaP-2 4 ay 10 hafta 8 hafta 4 hafta
DTaP-3 6 ay 14 hafta 6-12 ay 6 ay6
DTaP-4 15-18 ay 15 ay7 3 yıl 6 ay
DTaP-5 4-6 yıl 4 yıl
Haemophilus influenzae type b (Hib)-16,8 Hib-2
Hib-39
Hib-4
2 ay
4 ay
6 ay
12-15 ay
6 hafta
10 hafta
14 hafta
12 ay
8 hafta
8 hafta
6-9 ay
4 hafta
4 hafta
8 hafta
Hepatitis A (HepA)-1 12-23 ay 12 ay 6-18 ay 6 ay
HepA-2 >18 ay 18 ay
Hepatitis B (HepB)-15 HepB-2
HepB-310
Birth
1-2 ay
6-18 ay
Birth 4 hafta
24 hafta
4 hafta-4 ay
8 hafta-17 ay
4 hafta
8 hafta
Herpes zoster (HZV)11 >60 yıl 60 yıl
Human papillomavirus (HPV)-112 11-12 yıl 9 yıl 8 hafta 4 hafta
HPV-2 11-12 yıl
(+ 2 ay)
9 yıl
(+ 4 hafta)
4 ay 12 hafta13
HPV-313 11-12 yıl
(+ 6 ay)
9 yıl
(+24 hafta)
Influenza, inactivated (IIV)14 >6 ay 6 ay15 4 hafta 4 hafta
Influenza, live attenuated (LAIV)14 2-49 yıl 2 yıl 4 hafta 4 hafta
Measles-mumps-rubella (MMR)-116 12-15 ay 12 ay 3-5 yıl 4 hafta
MMR-216 4-6 yıl 13 ay
Meningococcal conjugate (MCV)-117 11-12 yıl 6 hafta18 4-5 yıl 8 hafta
MCV-2 16 yıl 11 yıl
(+ 8 hafta)
Meningococcal polysaccharide (MPSV4)-117 2 yıl 5 yıl 5 yıl
MPSV4-2 7 yıl
Pneumococcal conjugate (PCV)-18 PCV-2
PCV-3 PCV-4
2 ay
4 ay
6 ay
12-15 ay
6 hafta
10 hafta
14 hafta
12 ay
8 hafta
8 hafta
6 ay
4 hafta
4 hafta
8 hafta
Pneumococcal polysaccharide (PPSV)-1 2 yıl 5 yıl 5 yıl
PPSV-219 7 yıl
Poliovirus, Inactivated (IPV)-15 IPV-2 2 ay
4 ay
6 hafta
10 hafta
8 hafta
8 hafta-14 ay
4 hafta
4 hafta
IPV-3 IPV-420 6-18 ay
4-6 yıl
14 hafta
4 yıl
3-5 yıl
6 ay
Rotavirus (RV)-121 2 ay 6 hafta 8 hafta 4 hafta
RV-2 4 ay 10 hafta 8 hafta 4 hafta
RV-322 6 ay 14 hafta
Tetanus-diphtheria (Td) 11-12 yıl 7 yıl 10 yıl 5 yıl
Tetanus-diphtheria-acellular pertussis (Tdap)23 >11 yıl 7 yıl
Varicella (Var)-116 12-15 ay 12 ay 3-5 yıl 12 hafta24
Var-216 4-6 yıl 15 ay25

Türkiye Aşı Takvimi

Türkiye Aşı Takvimi

ABD Uygulanan ve Önerilen Aşı Takvimi

ABD Aşı Takvimi

Vaccine-Preventable Diseases and the Vaccines that Prevent Them

Disease Vaccine Disease spread by Disease symptoms Disease complications
Chickenpox Varicella vaccine protects against chickenpox. Air, direct contact Rash, tiredness, headache, fever Infected blisters, bleeding disorders, encephalitis (brain swelling), pneumonia (infection in the lungs)
Diphtheria DTaP* vaccine protects against diphtheria. Air, direct contact Sore throat, mild fever, weakness, swollen glands in neck Swelling of the heart muscle, heart failure, coma, paralysis, death
Hib Hib vaccine protects against Haemophilus influenzae type b. Air, direct contact May be no symptoms unless bacteria enter the blood Meningitis (infection of the covering around the brain and spinal cord), intellectual disability, epiglottitis (life-threatening infection that can block the windpipe and lead to serious breathing problems), pneumonia (infection in the lungs), death
Hepatitis A HepA vaccine protects against hepatitis A. Direct contact, contaminated food or water May be no symptoms, fever, stomach pain, loss of appetite, fatigue, vomiting, jaundice (yellowing of skin and eyes), dark urine Liver failure, arthralgia (joint pain), kidney, pancreatic, and blood disorders
Hepatitis B HepB vaccine protects against hepatitis B. Contact with blood or body fluids May be no symptoms, fever, headache, weakness, vomiting, jaundice (yellowing of skin and eyes), joint pain Chronic liver infection, liver failure, liver cancer
Influenza (Flu) Flu vaccine protects against influenza. Air, direct contact Fever, muscle pain, sore throat, cough, extreme fatigue Pneumonia (infection in the lungs)
Measles MMR** vaccine protects against measles. Air, direct contact Rash, fever, cough, runny nose, pinkeye Encephalitis (brain swelling), pneumonia (infection in the lungs), death
Mumps MMR**vaccine protects against mumps. Air, direct contact Swollen salivary glands (under the jaw), fever, headache, tiredness, muscle pain Meningitis (infection of the covering around the brain and spinal cord) , encephalitis (brain swelling), inflam­ mation of testicles or ovaries, deafness
Pertussis DTaP* vaccine protects against pertussis (whooping cough). Air, direct contact Severe cough, runny nose, apnea (a pause in breathing in infants) Pneumonia (infection in the lungs), death
Polio IPV vaccine protects against polio. Air, direct contact, through the mouth May be no symptoms, sore throat, fever, nausea, headache Paralysis, death
Pneumococcal PCV13 vaccine protects against pneumococcus. Air, direct contact May be no symptoms, pneumonia (infection in the lungs) Bacteremia (blood infection), meningitis (infection of the covering around the brain and spinal cord), death
Rotavirus RV vaccine protects against rotavirus. Through the mouth Diarrhea, fever, vomiting Severe diarrhea, dehydration
Rubella MMR** vaccine protects against rubella. Air, direct contact Children infected with rubella virus sometimes have a rash, fever, swollen lymph nodes Very serious in pregnant women—can lead to miscarriage, stillbirth, premature delivery, birth defects
Tetanus DTaP* vaccine protects against tetanus. Exposure through cuts in skin Stiffness in neck and abdominal muscles, difficulty swallowing, muscle spasms, fever Broken bones, breathing difficulty, death

Buna da bakın

VYA

VÜCUT YÜZEY ALAN HESAPLAMA (BODY SURFACE AREA)

İlaç ve İV sıvı doz hesaplamalarında kullanılmak üzere farklı yöntemlerle yapılan vücut yüzey alanı (body surface area) hesaplaması.Vücut Yüzey Alanı

Yoğunbakım Dozları (Hesaplamalı)

Acil durumlarda kullanmak üzere yoğunbakımda kullanılan ilaçlar ve dozları- uygulama ölçüleri hastanın kilosuna göre ve yaşına hesaplayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir