Anasayfa / İlacDozlari / Yenidoğan Hipertansiyon İlaç Dozları
ht

Yenidoğan Hipertansiyon İlaç Dozları

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların pediatrik yaş grupları için önerilen dozları. Pediatrik yaş grubunda hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç dozları. Nelson Pediatrik Ana Dal kitabından alınmıştır.

Antihipertansif İlaçlar(Yenidoğan):

İLAÇ

SINIF

DOZ

VERİLİŞ YOLU

AÇIKLAMA

Diazoxide
Vazodilatör
2-5 mg/kg/doz
Hızlı bolus enjeksiyon
Yavaş verilmesi efektif değildir.
Hızlı hipotansiyon yapabilir.
Enalapril
ACE inhibitörü
15mcq 5 mg/kg/doz
8-24 saatte tekrar

5-10'dan uzun infüzyon
Uzamış hipotansiyon, akut böbrek
8-24 saatte tekrar yetmezliği yapabilir
Esmolol
Beta- bloker
100-300mcq/kg/dakika (Drip) Bolus:0,15-0,6
mg/kg/doz
Drip: 0,75-5 mcq/dk
IV bolus veya infüzyon
Taşikardi
Labetolol
alfa ve beta bloker
0,20-1 mg/kg/doz
0,25-3 mg/kg/saat
IV bolusa veya sürekli infüzyon
Kalp yetmezliği yapabilir, BPD'de
relatif kontendikedir
Sodyum nitroprüssid
Vasodilator
(arterioler ve venöz)
0,5-10 mcq/kg/dk
Sürekli infüzyon
Tiosiyanat toksisitesi böbrek yetmezliğinde 72 saatten uzun kullanılırsa görülebilir
Yenidoğanda Akut Hipertansiyon ve Acil Hipertansiyonda Kullanılan İntravenöz Ajanlar

İLAÇ
SINIF
DOZ
ARALIK
AÇIKLAMA
Kaptopril
Ace İnhibitörü
0,01-0,5 mg/kg/doz
Günde 2 kez
Birçok yenidoğanda HT da seçilecek
ilaç. Serum Cr., K düzeyi izlenmelidir.
Hidralazin
Arterioler Vazodilatör
0,25-1 mg/kg/doz
max 7,5 mg/kg/gün
Günde 3 kez
Taşikardi, lupuslike sendrom görülebilir
Minoxidil
Vazodilatör
0,1-0,2 mg/kg/doz
Günde 2-3 kez
Refraktör HT de iyi netice veren çok potent vazodilatör
Propranolol
Beta Blokör
0,5-1 mg/kg/doz
Günde 3 Kez
Kalp hızına göre doz ayarlanmalı,
Bradikardi yoksa 8-10 mg/kg güne çıkılabilir. BPD' de verilmez.
Spiranolaktone
Aldesteron Antagonisti
0,5-1,5 mg/kg/doz
Günde 2 kez
Potasyum kısıtlı diyet. Elektrolitler izlenmeli
Hydroklorotiazide
Tiazid Diüretik
1-3 mg/kg/doz
Günde 2 kez
Elektrolitler izlenmeli
Etolorotiazide
Tiazid Diüretik
5-15 mg/kg-doz
Günde 2 kez
Elektrolitler izlenmeli
Yeni Doğanda Oral Kullanılan İlaçlar

Buna da bakın

VYA

VÜCUT YÜZEY ALAN HESAPLAMA (BODY SURFACE AREA)

İlaç ve İV sıvı doz hesaplamalarında kullanılmak üzere farklı yöntemlerle yapılan vücut yüzey alanı (body surface area) hesaplaması.Vücut Yüzey Alanı

Yoğunbakım Dozları (Hesaplamalı)

Acil durumlarda kullanmak üzere yoğunbakımda kullanılan ilaçlar ve dozları- uygulama ölçüleri hastanın kilosuna göre ve yaşına hesaplayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir