ped ybü

PRISM Skorlama

Pediatrik Mortalite Riski Skorlaması (PRISM) ve Pediatrik Mortalite indeksi (PIM) çocukluk yaş grubunda mortalite riskini belirlemede kullanılan skorlama yöntemleridir

PRISM (Pediatric RIsk of Mortality)

Sistolik Kan Basıncı (mmHg)
Diastolik Kan Basıncı (mmHg)
Kalp Hızı (beats/ min)
Solunum Sayısı (breaths/ min)
Pa O2 / FI O2 (mmHg)
Pa CO2 (mmHg)
PT / PTT
Total Bilirubin
Kalsiyum
Potasyum (mEq/L)
Glukoz
HCO3- (mEq/L)
Pupil Reaksiyonu
PRISM

Glasgow (Yardım)

(Yoğun bakıma yatıştan itibaren ilk 24 saat
içerisindeki veriler toplanmalıdır.)

       
     

Beklenen Ölüm Oranı

Postoperatif (kardiyak cerrahi hariç)
Beklenen Ölüm Oranı

 

Kaç Aylık=

Logit = (0,207*PRISM-(0,005*(ay olarak yaş))-0,433*1(postoperatif ise)-4,782
Beklenen Ölüm Oranı= elogit/ (1+elogit)

 

Göz Açma Sözel Cevap Motor Cevap
Spontan

Sözel Uyarı

Ağrılı Uyaran

Yok

Koopere / Oryante
Dezoryante

Yetersiz Cevaplar
Uygunsuz Cevaplar
Yok

Uygun

Ağrı Lokalizasyonu
Ağrıya Fleksiyon Yanıtı
Dekortike Fleksiyon
Deserebre Extensiyon
Yok

Glasgow=
 

Geri Dön PRISM

Buna da bakın

Fenton Prematüre Gelişim

Fenton Prematüre Gelişim tabloları 22 haftadan ile 50 haftaya kadar olan gelişim verilerini içerir. Doğum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir