Çocukluk Çağında Zehirlenmeler:
Sık Zehirlenmeler İçin Buradan
Nelson Kaynak Antidot Tablosu

Çocukluk çağında zehirlenmeler çok ciddi mortalite ve morbidite nedenidir. Çoğu kez sebebi açıklanamayan bilinç değişikliği bulunan klinik bir durum olduğunda zehirlenmeler akla gelmelidir. Bu noktada genel toksikoloji yaklaşımı ve bazı maddelere özel yaklaşımlar konusunda bilgi vereceğiz.

Bir zehirlenme vakasında öncelikli olarak yapılması gereken hızlı davranmaktır. Zehri vücuttan uzaklaştırma ya da gerekli olan antidotu vermek hastayı gören ilk doktorun yapması gerekenlerin başında gelir. Genel olarak meslektaşlarımızın tutumu donanımlı bir merkeze sevketmek olsada hastayı " En uygun biçimde göndermek" "En hızlı göndermekten " daha doğru bir yaklaşımdır (Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006, 2(5):5-10)

Zehirlenme ile gelen hastanın kliniği çok farklı olabilir. Ciddi GİS kanaması, Şok, Konvülziyon, bilinç değişikliği, mide bulantısı olabilecek değişik klinik bulgulardır. Hastanın öncelikli olarak bilinci ve kritik hayati fonksiyonları değerlendirilmeli ve bu fonksiyonlar üzerine yoğunlaşılmalıdır. Komadaki hastanın hasta başı kan şekeri değerlendirilmeli gerekirse %20'lik Dextroz ile 2-4 mg/kg 30 dk infüzyon yapılır.

Nöbet geçiren hastaya Diazepam 0,1-0,2 mg/kg (en fazla 10 mg) ya da Fenitoin 15 mg/kg yükleme 5 mg/kg 2xiv idame olacak şekilde başlanabilir (Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006, 2(5):5-10)

Bütün bunlar yapılırken hastanın gerekli tetkikleri almalı, monitorize etmeli, EKG'si ve kan gazı değerlendirilmelidir. Aileden ayrıntılı bilgi almaya çalışılmalıdır.

 

Diğer taraftan bazı maddeler daha tehlikelidir.

 

Bazı klinik bulgulardan ilaca ait ipucu bulunabilir.