Antihipertansif İlaçlar(Yenidoğan):

Yenidoğanda Akut Hipertansiyon ve Acil Hipertansiyonda Kullanılan İntravenöz Ajanlar
İLAÇ SINIF DOZ VERİLİŞ YOLU AÇIKLAMA
Diazoxide Vazodilatör 2-5 mg/kg/doz Hızlı bolus enjeksiyon Yavaş verilmesi efektif değildir.
Hızlı hipotansiyon yapabilir.
Enalapril ACE inhibitörü 15mcq 5 mg/kg/doz 8-24 saatte tekrar 5-10'dan uzun infüzyon Uzamış hipotansiyon, akut böbrek 8-24 saatte tekrar yetmezliği yapabilir
Esmolol Beta- bloker 100-300mcq/kg/dakika (Drip) Bolus:0,15-0,6 mg/kg/doz Drip: 0,75-5 mcq/dk IV bolus veya infüzyon Taşikardi
Labetolol alfa ve beta bloker 0,20-1 mg/kg/doz 0,25-3 mg/kg/saat IV bolusa veya sürekli infüzyon Kalp yetmezliği yapabilir, BPD'de relatif kontendikedir
Sodyum nitroprüssid Vasodilator (arterioler ve venöz) 0,5-10 mcq/kg/dk Sürekli infüzyon Tiosiyanat toksisitesi böbrek yetmezliğinde 72 saatten uzun kullanılırsa görülebilir

Yeni Doğanda Oral Kullanılan İlaçlar
İLAÇ
SINIF
DOZ
ARALIK
AÇIKLAMA
Kaptopril Ace İnhibitörü 0,01-0,5 mg/kg/doz Günde 2 kez Birçok yenidoğanda HT da seçilecek
ilaç. Serum Cr., K düzeyi izlenmelidir.
Hidralazin Arterioler Vazodilatör 0,25-1 mg/kg/doz
max 7,5 mg/kg/gün
Günde 3 kez Taşikardi, lupuslike sendrom görülebilir
Minoxidil Vazodilatör 0,1-0,2 mg/kg/doz Günde 2-3 kez Refraktör HT de iyi netice veren çok potent vazodilatör
Propranolol Beta Blokör 0,5-1 mg/kg/doz Günde 3 Kez Kalp hızına göre doz ayarlanmalı,
Bradikardi yoksa 8-10 mg/kg güne çıkılabilir. BPD' de verilmez.
Spiranolaktone Aldesteron Antagonisti 0,5-1,5 mg/kg/doz Günde 2 kez Potasyum kısıtlı diyet. Elektrolitler izlenmeli
Hydroklorotiazide Tiazid Diüretik 1-3 mg/kg/doz Günde 2 kez Elektrolitler izlenmeli
Etolorotiazide Tiazid Diüretik 5-15 mg/kg-doz Günde 2 kez Elektrolitler izlenmeli