Persentil ve Z Skor Hesaplama

İnek Sütü Protein Alerjisi Mama Raporlama

QTc (Corrected QT interval) ve Kardiak Hız Hesaplama

Enürezis Nokturna Hasta Yaklaşım

Pediatri Kız Kemik Yaşı

Pediatri Erkek Kemik Yaşı

Mitokondrial Hastalıklar Risk Hesaplama

Pediatrik İntoksikasyonlar Genel Yaklaşım

Hipertansiyon Persentil Eğrileri

Aşı Tabloları

Pediatrik Migren İlaç Dozları

Hematüri

Adrenalin- Noradrenalin İnfüzyon Hızı

Dopamin- Dobutamin İnfüzyon Hızı

Spot İdrar Elektrolit Hesaplama

Yirmidört Saatlik İdrar Elektrolit Hesaplama

Vücut Yüzey Alanı Hesaplama

Laboratuar Birim Dönüştürücü

Kemoterapotik İlaç Dozları

TPN Hesaplama