APACHE II SAPS II PRISM SNAPII-SNAP_PEII

PRISM (Pediatric RIsk of Mortality)

Sistolik Kan Basıncı (mmHg)
Diastolik Kan Basıncı (mmHg)
Kalp Hızı (beats/ min)
Solunum Sayısı (breaths/ min)
Pa O2 / FI O2 (mmHg)
Pa CO2 (mmHg)
PT / PTT
Total Bilirubin
Kalsiyum
Potasyum (mEq/L)
Glukoz
HCO3- (mEq/L)
Pupil Reaksiyonu
PRISM

Glasgow (Yardım)

(Yoğun bakıma yatıştan itibaren ilk 24 saat
içerisindeki veriler toplanmalıdır.)

       
     

Beklenen Ölüm Oranı

Postoperatif (kardiyak cerrahi hariç)
Beklenen Ölüm Oranı

 

Kaç Aylık=

Logit = (0,207*PRISM-(0,005*(ay olarak yaş))-0,433*1(postoperatif ise)-4,782
Beklenen Ölüm Oranı= elogit/ (1+elogit)

 

Göz Açma Sözel Cevap Motor Cevap
Spontan

Sözel Uyarı

Ağrılı Uyaran

Yok

Koopere / Oryante
Dezoryante

Yetersiz Cevaplar
Uygunsuz Cevaplar
Yok

Uygun

Ağrı Lokalizasyonu
Ağrıya Fleksiyon Yanıtı
Dekortike Fleksiyon
Deserebre Extensiyon
Yok

Glasgow=
 

Geri Dön PRISM

Is this page usefull?

Yes No

 


 

ANASAYFA

YENİDOĞAN

KAYNAKLAR

MAİL ULAŞIM

 

MEDİKAL LİNKLER

DrTUS

Türk Pediatri Arşivi

Güncel Pediatri

Milli Pediatri

Allerji Ve Astım

AmerikanPediatri Akademisi

Pediatrics Dergisi

Amerikan Allerji Derneği