MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR
Doku Bulgu Semptom Var/ Yok
SSS Gerileme
Konvülziyon
Ataksi
Kortikal Körlük
Sağırlık
Migren
Hemiparezi
Myoklonus
Hareket Bozukluğu
Sinir Periferik Nöropati
Kas Oftalmopleji
Güçsüzlük
Müsküler Biopside RRF
Pitoz
Göz  Pigmenter Retinopati
Optik Atrofi
Katarakt
Kalp İleti Bloğu
Kardiomyopati
Kan Anemi
Laktik Asidoz
Endokrin Diabetes Mellitus
Boy Kısalığı
Böbrek Fanconi Sendromu
 
 

RRF: Müsküler biopside parçalanmış kırmızı lif görünümü.

Is this page usefull?

Yes No

ANASAYFA

YENİDOĞAN

KAYNAKLAR

MAİL ULAŞIM

 

MEDİKAL LİNKLER

DrTUS

Türk Pediatri Arşivi

Güncel Pediatri

Milli Pediatri

Allerji Ve Astım

AmerikanPediatri Akademisi

Pediatrics Dergisi

Amerikan Allerji Derneği