SIVI HESAPLAMA

Hastanıza verilecek total mai miktarının hesaplanmasına yardım edecek bu tablomuzda hastanın VYA (Vücut Yüzey Alanı) hesaplanarak hastanızın kliniğine göre verilecek mai düzenlenmekteri.
Burada hastanızın orali açık ise 1000 cc/m2, Ateşi varsa ya da sıvı kaybediyorsa 1500-2000 cc/m2'ye göre mai hesaplanmaktadır.

Kilosu (kg)
Boy(cm)
Oral
Ateş
İshal