KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN GENEL İLAÇ DOZLARI
İLAÇ DOZ
DIGOXIN
Digitalization  Premature: 20 µg/kg
Full-term Yenidoğan (1aya kadar): 20-30 µg/kg
Infant veya çocuk: 25-40 µg/kg
Adelosan ve Yetişkin: 0.5-1 mg Bölünmüş dozlarda
NOT:  Bu dozlar PO içindir; IV doz bu dozların  75% 'idir.
İdame digoxin 5-10 µg/kg/gün, bölünmüş olarak q12h
Serum Düzeyine Göre: 1.5-3.0 ng/mL <6 ay ; 1-2 ng/mL >6 ay 
NOT:  Bu dozlar PO içindir; IV doz bu dozların  75% 'idir.
Diüretikler
Furosemide (Lasix) IV: 0.5-2 mg/kg/doz
PO: 1-4 mg/kg/gün, Bölünmüş olarak Günlük ve 4 dozda
Bumetanide (Bumex) IV: 0.01-0.1 mg/kg/doz
PO: 0.01-0.1 mg/kg/doz, günde ya da 2 günde bir doz
Chlorothiazide (Diuril) PO: 20-40 mg/kg/doz, 2 ve ya 3 doza bölünmüş olarak
Spironolactone (Aldactone) PO: 1-3 mg/kg/doz, 2 ve ya 3 doza bölünmüş olarak
Nesiritide (B-type natriuretic peptide) IV: 0.001-0.03 µg/kg/dk
ADRENERJİK AGONİSTLER (Tamamı IV)
Dobutamine 2-20 µg/kg/dk
Dopamine 2-30 µg/kg/dk
Isoproterenol 0.01-0.5 µg/kg/dk
Epinephrine 0.1-1.0 µg/kg/dk
Norepinephrine 0.1-2.0 µg/kg/dk
PHOSPHODIESTERASE INHIBITORLERİ (HEPSİ IV)
Milrinone 0.25-1.0 µg/kg/dk
AFTERLOAD DÜŞÜREN AJANLAR
Captopril (Capoten), all PO Premature: Başlangıç 0.01 mg/kg/doz; 0.1-0.4 mg/kg/doz, günde 4 doz ya da tek doz
Infants: 1.5-6 mg/kg/doz, günde 4 ya da 2 doz şeklinde
Çocuklar: 2.5-6 mg/kg/gün,günde 4 ya da 2 doz şeklinde
Enalapril (Vasotec), all PO 0.08-0.5 mg/kg/gün, günde tek doz ya da 2 doz şeklinde
Hydralazine (Apresoline) IV: 0.1-0.5 mg/kg/dose (maximum, 20 mg)
PO: 0.75-5 mg/kg/gün, günde 2 ya da 4 doz
Nitroglycerin IV: 0.25-0.5 µg/kg/dk  Başlangıç;  En fazla 20 µg/kg/dk 'ya kadar yükselt
Nitroprusside  (Nipride) IV: 0.5-8 µg/kg/dk
β-ADRENERJİK BLOKÖRLER
Carvedilol (Coreg) PO: Başlangıç dozu 0.1 mg/kg/gün (en fazla 6.25 mg) 2 doz,  En fazla 0.5-1 mg/kg/güne kadar  8-12 haftaya kadar tolerasyona göre yavaş yavaş arttır (genel olarak 2 haftalık aralıklarla) ; Yetişkinler için en yüksek doz, 50-100 mg/gün
Metoprolol (Lopressor, Toprol-XL) PO,Uzatılmış olmayan salınım formu: 0.2 mg/kg/doz 2 dozda,Yavaş yavaş (genellikle 2 hflık aralıkta) en yüksek  1-2  mg/kg/gün'e  arttır 
PO,Uzatılmış salınım formu (Toprol-XL) günde tek doz; Yetişkin yükleme dozu 25 mg/gün, en yüksek doz  200 mg/ doz
Not: Kiloya göre ayarlanan pediatrik dozlar yetişkin dozu geçmemelidir. Öneriler değişebilir. Dozlar daima 2 kez kontrol edilmelidir. Dozların böbrek ve karaciğer disfonksiyonunda değiştirilmesi gerekebilir.
bid, günde 2 kez; IV, intravenöz; PO, ağızdan; prn, gerektiğinde; qd, hergün; qid, günde 3 kez.