İlaç AdıAçıklama
ADEK A VİT : 1x 500 ü PO ilk 3 gün sonra 1000 ü
D VİT: 1x 6 damla (infant tedavi dozu)
E VİT:1X500 Ü
K VİT :1X1 mg (haftada 3 gün IM)
Düzenleme Önerin
Adenozin0.1 -0.2 mg/kg IV puşe [Max: 0.25 mg/kg ( 12 mg) ]Düzenleme Önerin
AKTİF KÖMÜR (CHAR FLO)1gr/kg (240 ML sıvı içinde 50 gram aktif karbon içerir). Düzenleme Önerin
ALBUMİN(%20) 5 x kg x doz (0.5-1 g/kg)Düzenleme Önerin
Albuterol(SALBUTAMOL)(nebul 4-8 saatte )
< 1 yaş : 0.05-0.15 mg/kg/doz
1-5 yaş : 1.25-2.5 mg/doz
5-12 yaş : 2.5 mg/doz
>12 yaş : 2.5-5 mg/doz
Düzenleme Önerin
Allopürinol (ürikoliz)Oral: 10 mg/kg/gün (2-4 dozda, Max 800 mg/gün)
IV : 200 mg/m2/gün (6-12 saatte ,Max 600 mg/gün )
Düzenleme Önerin
AlprostadilYenidoğan için
Başlangıç : 0.05-0.1 mcg/kg/dk
İdame : 0.01 -0.4 mcg/kg/dk
Düzenleme Önerin
Alteplaz(Tıkalı kateterde ) (SVY)
<10 kg 0.5mg lümeni dolduracak şekilde SF ile sulandırılır .
>10 kg 1-2 mg lümeni dolduracak şekilde SF ile sulandırılır.
Düzenleme Önerin
Amfoterisin BBlastomyces Dermatidis, Coccidioides Immitis, Cryptococcus Neoformans, Histoplasma Capsilatum, Paracoccidioides Brasiliensis, Spororix Schenckii, Candida Türleri, Aspergillus, Zygomycetes
Konvansiyonel Amphoterisin B (Deoxycholate) IV : 0,8-1,2 mg/kg/gün
Liposomal Amphoterisin B :1-5 mg/kg/gün ( Genel olarak 3 mg/kg/gün)
Amphoterisin B Lipid Kompleksi (ABLC): 5mg/kg/gün
Amphoterisin B Kolloidal Çözelti (ABCD): 4-6 mg/kg/gün
Amebik Ensefalit (Naegleria):1,5 mg/kg/gün 2xiv (3 gün) Sonra 1mg/kg/gün 6 gün
Düzenleme Önerin
AMİADORON (CORDORONE)Yükleme : 5 mg /kg ( 30 dakikada Max yükleme 300 mg )
İdame : 5- 10 mcg/kg/dk (Max 24 saatlik total doz 2200 mg)
Düzenleme Önerin
Amikasin SülfatYenidoğan:
Postnatal yaş ≤7 gün: 1,200- 2,000 g: 7.5 mg/kg q 12-18 hr IV veya IM
2,000 g: 10 mg/kg q 12 hr IV veya IM;
postnatal yaş 7 gün: 1,200-2,000 g IV veya IM: 7.5 mg/kg q 8-12 hr IV veya IM
2,000 g: 10 mg/kg q 8 hr IV veya IM.
Çocuklar: 15-25 mg/kg/Gün Bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV veya IM.
Adult: 15 mg/kg Gün Bölünmüş Doz olarak q 8-12 hr IV veya IM
Düzenleme Önerin
AminofilinNeonatal apne :Yükleme 5-6 mg/kg ,
İdame 1-2 mg/kg /doz (3 dozda)
İV yükleme : 6 mg/kg
İV idame
YD : 0.2 mg/kg/h
6 hafta- 6 ay : 0.5 mg/kg/h
6 ay- 1 yaş : 0.6 -0.7 mg/kg/h
1-9 yaş : 1-1.2 mg/kg/h
9-12 yaş : 0.9 mg/kg/h
>12 yaş: 0.7 mg/kg/h
Düzenleme Önerin
AMLODİPİN 0.1 mg/kg/doz ( Max : 5 mg/doz , 0.6 mg/kg/gün , 20 mg/gün e kadar arttırılabilir ) Düzenleme Önerin
AMOKSİSİLİN 25-50 mg/kg/gün ( 2-3 dozda ), 80-90 mg/kg/gün e çıkılabilir. (Max : 2-3 gr/gün) Düzenleme Önerin
Amoksisilin-KlavulonatYenidoğan: 30 mg/kg/Gün Bölünmüş doz olarak q 12 hr PO.
Çocuklar: 20-45 mg/kg Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr PO.
Otitis media için yüksek doz olarak 80-90 mg/kg/Gün PO .
Düzenleme Önerin
AMPİSİLİN Oral: 50-100 mg/kg/gün (4 dozda, Max: 4 gr/gün)
IV: 100-150 mg/kg/gün (4 dozda, Max: 4 gr/gün)
Ciddi enfeksiyonda : 200-400 mg/kg/gün (4 dozda ,Maks 12 gr/gün)
Düzenleme Önerin
Ampisilin-sulbaktamAmoksisilin ile benzer etki spektrumuna bir betalaktamdır.
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 Gün ≤2,000 gr: 50 mg/kg/gün IV veya IM q 12 hr (menenjit: 100 mg/kg/gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM)
>2,000 g: 75 mg/kg/gün Bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM (menenjit: 150 mg/kg/gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM).
Postnatal Yaş > 7 gün < 1,200 g: 50 mg/kg/Gün IV veya IM q 12 hr (menenjit: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM)
1,200- 2,000 g: 75 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM (menenjit: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM);
>2,000 g: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV veya IM (menenjit: 200 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV veya IM).
Düzenleme Önerin
ANTİ-ASİDOZ 1-2 mEq/ kg ( 1 poşette 6 mEq NaHCO3 ) Düzenleme Önerin
ANTİ-FOSFAT CC, OSTRAM (KALSİYUM KARBONAT)Açken Ca artar, tokken P azalır.
Hipokalsemi
Oral 45-65 mg/kg/gün (4 doz) (elemental kalsiyum olarak)
Hiperfosfatemi
Oral 1500 mg/gün (max 2000 mg/gün) (elemental kalsiyum olarak)
Rikets (vit D eksikliğine bağlı)
Oral 30-75 mg/kg/gün (3 doz) (elemental kalsiyum olarak)
Düzenleme Önerin
ANTİ-POTASYUM 1 gr/kg ( 1poşette 15 gr kayeksalat ) Düzenleme Önerin
Asetilsistein20 mg/kg/gün (3 dozda ) , 4-6 mg/kg/saat İnfüzyon (%5 dextroz içinde ) Düzenleme Önerin
Asetominofen10-15 mg/kg/doz (4-6 saat ,Max: 90 mg/kg/gün) Düzenleme Önerin
Asetozalamid(DİAZOMİD) 5 mg/kg/doz (4 dozda) Düzenleme Önerin
Asiklovir1 yaş altında 30 mg/kg/gün ( 3 dozda )
1 yaş üstünde 1500 mg/m2/gün
40 kg üstünde erişkin dozda ver
Mukokütonöz Hsv: 15 Mg/Kg/Gün 3 Doz
Zoster –Su Çiçeği: 30/Mg/Kg Gün 3 Dozda
Düzenleme Önerin
ASKORBİK ASİTSKORBÜT 100-300mg/gün (1-2 dozda, Max 2 hafta) Düzenleme Önerin
ASPİRİNPre-anestezi: 0.01 mg/kg/doz
CPR: 0.02 mg/kg/doz 5 dakikada bir (Min:0.1 mg Max:0.5 mg,
Total MaxDoz : Çocuk :1 mg, Adölosan :2 mg)
Düzenleme Önerin
AZİTROMİSİNOM: 5 günlük tedavide : 10 mg/kg 1 gün , 5 mg/kg 4 gün
3 günlük tedavide:10 mg/kg/gün 3 gün
Düzenleme Önerin
BAKLOFEN (LİORESAL) >2 YAŞ 10-15 mg /gün 3doz
Max :
<8 YAŞ 40 mg / gün
>8 YAŞ 60 mg / gün
Düzenleme Önerin
BİOTİN 5-10 MG 2 DOZDüzenleme Önerin
DEKSAMETAZONHAVA YOLU ÖDEMİ: 0.5-2 mg/kg/gün IV-IM 4 DOZ
KRUP: 0,6 mg/kg/doz po/ıv/ım
BEYİN ÖDEMİ: YÜKLEME: 1-2 mg/kg/doz.
İDAME: 1-1.5mg/kg/gün (Max: 16 mg/gün) (4-6 doz)
Düzenleme Önerin
DemirFERROZ SÜLFAT % 20 elementer demir (FERROSANOL)
FERROZ GLUKONAT % 12 elementer demir
FERROZ FUMARAT % 33 elementer demir (Vİ-FER)
( Fe / DBK ) X 100 < 0.5 ise tedavi başlanır
TEDAVİ : 3 – 6 mg/kg/gün (1-3 doz )
PROFİLAKSİ 2 mg/kg/gün (Tek doz)
FERRUM 1 damla = 2 mg(ferrum için 5 damla = 1 cc) 1 ölçek = 50 mg
FERROSANOL 1 ölçek=20 MG Fe+2 (20 damla=1 cc=5 mg) 1 kapsül = 100 mgFe+2
OROFERON1 TB = 80 mg Fe+2
Düzenleme Önerin
DEMİR ANTİDOTU (DESFERAL) 8 saatlik infüzyon Fe düzeyi > 500 ise Deferoksamin: 5 mg/kg/sainfüzyonla başlayıp 15 mg/kg/saate çıkılır. Düzenleme Önerin
DİAZEPAM SEDATİF
IV-IM : 0.04 – 0.2 mg/kg/doz 2-4 saatte bir Max 0.6 mg/kg
PO : 0.12 – 0.8 mg/kg/gün (3-4 doz)

FEBRİL KONVULZİYON PROFİLAKSİSİ (ORAL)
1 mg/kg/gün 3 doz (3 GÜN) NERVİUM® 5mg tablet
STATUS
IV: 0.2 – 0.5mg/kg/doz 15-30 dakikada bir
REKTAL: 0.5 mg/kg/doz
Max :< 5 yaş : 5 mg. >5 yaş : 10 mg
Düzenleme Önerin
DİAZOKSİT3 – 8 mg/kg/gün 2 – 3 doz PODüzenleme Önerin
DİFENHİDRAMİN5 MG/KG/GÜN 4 DOZDADüzenleme Önerin
DİGOKSİN1 mg: 60 damla (1 damla: 60 mcg) DOZ: 0,03 X 60 X kg = A( >1 yaş: 2x kg, < 1 yaş: 3x kg -> A )
A/2 hemen
A/4 6 saat sonra
A/4 6 saat sonra
2X A/8 idame
Düzenleme Önerin
DİLTİAZEM1.5 – 2 mg/kg/gün po 3-4 doz Max: 3.5 mg kg /gün Düzenleme Önerin
DOBUTAMİN 2.5-15 mcg/kg/dk Max:40 mcg Düzenleme Önerin
DoksisiklinTetracycline Türevi antibiyotik. Tekrarlayan çoğu gram-positive koklara ( Enterococcus dışında ), çoğu gram-negative basillere, anaeroplara, B. Burgdorferi (Lyme disease), Mycoplasma, ve Chlamydia etkili.
Çocuklar: 2-5 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-Gün PO veya IV (Maksimimum Doz: 200 mg/Gün)
. Adults: 100-200 mg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-Gün PO veya IV.
Düzenleme Önerin
Domperidon (MOTİLİUM) 0,25-0,5 mg/kg 3 doz max 2,4 mg/kg veya 80mgDüzenleme Önerin
DOPAMİN 2-20 mcg/kg/dk MAX: 20-50 mcgDüzenleme Önerin
DORNAZ ALFA (PULMOZİM)>5 yaş : 2.5 mg nebul günde 1 kezDüzenleme Önerin
EnalaprilPO: 0.1 MG/KG/GÜN (5 MG/GÜNE KADAR ARTIRILABİLİR)
MAX : 0.6 MG/KG/GÜN - 40 MG/GÜN
IV : 0.005 – 0.01 MG/KG/DOZ (1-3 DOZ)
Düzenleme Önerin
ENOKSAPARİN (CLEXANE ®)PROFLAXİ: 0.5 MG/KG/DOZ 12 SAATTE BİR
TEDAVİ: 1 MG/KG/DOZ 12 SAATTE BİR
Düzenleme Önerin
EPİNEFRİN: 1/10.000ARREST : 0.01 MG/KG (0.1 CC/KG) 1 CC=0.1 MG.
IV İNFÜZYON : 0.1 – 1 MCG/KG/DK
ENDOTRAKEAL : 1/1000 LİK 0.1 MG/KG (0.1 CC/KG)
RESPİRATUAR : 1/1000 LİK 0.01 CC/KG/DOZ S.C.
NEBULİZE 3 CC SF İLE SULANDIRILIP 1:1000 lik 0.5 CC/KG
MAX:
<4 YAŞ 2.5 CC/DOZ
>4 YAŞ 5 CC/DOZ
ANAFLAKSİ 0.01 MG/KG/DOZ İM/SC MAX:0.3 MG
< 30 KG : 0.15 MG > 30 KG : 0.3 MG EPİFEN
Düzenleme Önerin
EPREX200 ÜNİTE/KG HAFTADA 3 KEZDüzenleme Önerin
EritromisinBacteriostatik makrolid antibiotik daha çok tekrarlayan gram-positive organizmalara , Corynebacterium diphtheriae, ve Mycoplasma pneumoniae etkili.
Yenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün: 20 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO;
7 gün 1,200 g: 20 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO;
1,200 g: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr PO ( 5 mg/kg/doz q 6 hr önerilir).
Çocuklar: Maksimimum Doz 2 g/Gün.
Baz: 30-50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr PO.
Estolate Tuzu: 30-50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr PO.
Stearate Tuzu: 20-40 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO.
Lactobionate: 20-40 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV.
Gluceptate: 20-50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV; Maksimimum Doz 4 g/Gün IV.
Adults: Baz: 333 mg PO q 8 hr;
estolate/stearate/base: 250-500 mg q 6 hr PO.
Düzenleme Önerin
ERTAPENEM3-12 YAŞ : 15 MG/KG/DOZ 2 DOZ MAX: 1 GR/GÜN
>12 YAŞ : ıv/im 1 gr/gün 1 dozda
Düzenleme Önerin
ESMOLOL (BREVİBLOC)YÜKLEME: 100-500 MCG-KG 1 DAKİKADA (I.V.)
İDAME: 25-100 MCG-KG-DK(I.V. İNFÜZYON)
(HER 10 DAKİKADA BİR 50 Mcg Artırılarak 500 Mcg-Kg-Dk Ya Kadar Çıkılabilir)
Düzenleme Önerin
ESOMEPRAZOL (NEXİUM®)<10 YAŞ : 10-20 MG 2 DOZ
>10 YAŞ : 20-40MG 2 DOZ
Düzenleme Önerin
ETAMBUTOL15-25 MG/KG/DOZ 2 DOZDüzenleme Önerin
ETOSÜKSİMİD (PETİMİD®)<6 YAŞ : 15 MG-KG-GÜN 2 DOZ İDAME:15-40 MG/KG/GÜN MAX:500 MG/GÜN >6 YAŞ : 2X250 MG İDAME: 20-40 MG/KG/GÜN MAX :1500 MG/GÜN Düzenleme Önerin
EUPROTEİN>2000 GR, Anne Sütü Alanlarda Her 100 CC YE 1 ÖLÇEK Düzenleme Önerin
FAMOTİDİNİV: 0.6-0.8 MG/KG/GÜN 2-3 DOZ (MAX: 40 MG)
PO: 1-1.2 MG/KG/GÜN 2-3 DOZ MAX:40 MG
Peptik ülser: 0,5 MG/KG/GÜN MAX 40 MG
GÖR: 1-2 MG/KG/GÜN MAX:80 MG
Düzenleme Önerin
FENİRAMİN (AVİL) 1x 3 mg/kg (25 mg’lık tablet, 50 mg’lık amp)Düzenleme Önerin
FENİTOİNYükleme iv, oral 15-20 mg/kg (max 1000 mg/gün)
İdame iv, oral (max 300 mg/gün)
infant 5 mg/kg/gün
6 ay-3 yaş 8-10 mg/kg/gün
4-6 yaş 7,5-9 mg/kg/gün
7-9 yaş 7-8 mg/kg/gün
10-16 yaş 6-7 mg/kg/gün
Düzenleme Önerin
FENOBARBİTALStatus
Yükleme : iv 15-20 mg/kg/doz (max 30 mg/kg)
İdame : oral, iv (yüklemeden 12 saat sonra başlar)
infant 5-6 mg/kg/gün (1-2 doz)
1-5 yaş 6-8 mg/kg/gün (1-2 doz)
6-12 yaş 4-6 mg/kg/gün (1-2 doz)
> 12 yaş 1-3 mg/kg/gün (1-2 doz)
Düzenleme Önerin
FENTANİLIV:
SEDASYON-ANALJEZİ: 1-2 MCG/KG/DOZ (30-60 DK DA BİR TEKRARLANABİLİR )
SÜREKLİ İNFÜZYON:1 MCG/KG/SAAT (1-3 MCG/KG/SAAT)
İstenen Dozx(Mcg/Kg/Saat) X Kgx50 = Mcg fentanil/50 Ml Sıvı
İstenen İnf Hızı (Ml/Saat)
TRANSDERMAL: 25 MCG/SAAT/BANT 72 SAATTE BİR
Düzenleme Önerin
FİLGRASTİM (NEUPOGEN®)5-10 MCG/KG/DOZ TEK DOZDüzenleme Önerin
FLUDROKORTİZON (ASTONİN-H 0,1 MG TB) 0,1- 0,4 mg/gün Düzenleme Önerin
FlukonazolKandida türlerinin çoğu, C. Neoformans, B. Dermatidis, H. Capsilatum, C. İmmitis, P. Brasilensis, (Candida Kruesi, Candida Glabrata,Aspergillus etkin değil)
Oral Kandidiazis:
6 mg/kg/gün 1 gün sonrasında 3 mg/kg/gün
Özefagal Kandida: 6 mg/kg/gün ilk gün sonrasında 3-12 mg/kg/gün
Sistemik Kandidiazis: 6-12 mg/kg/gün (28 Gün)
Kriptokokal Menenjit: 12 mg/kg/gün ilk gün sonrasında 6-12 mg/kg/gün 10-12 hafta
Düzenleme Önerin
FOSFOR SOLÜSYONU 1 cc/kg ‘ dan 3 dozDüzenleme Önerin
FRAKSIPARIN (NADROPARİN KALSİYUM) 2 x 100 ü/kgDüzenleme Önerin
FUROSEMİD(iv) 0,5 -2 mg/kg/doz (2-4 doz) (max 6 mg/kg/doz) infüzyon iv 0,05 mg/kg/saat Düzenleme Önerin
GANSİKLOVİR 10 mg/kg/gün (2 doz) en az 1 saatlik infüzyonDüzenleme Önerin
GentamisinAminoglikozid antibiyotik. Gram-negatif Basil, özellikle E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, ve Pseudomonas.
Yenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün 1,200-2,000 gr: 2.5 mg/kg q 12-18 hr IV veya IM;
>2,000 g: 2.5 mg/kg q 12 hr IV veya IM;
postnatal yaş >7 gün 1,200-2,000 g: 2.5 mg/kg q 8-12 hr IV veya IM;
>2,000 g: 2.5 mg/kg q 8 hr IV veya IM.
Çocuklar: 2.5 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV veya IM.
Alternatif olarak 5- 7.5 mg/kg/Gün IV günlük tek doz.
İntraTekall: Intraventricular veya intrathecal kullanım:Yenidoğan:1 mg/Gün; Çocuklar: 1-2 mg/Gün Adults: 4-8 mg/Gün.
Adults: 3-6 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM.
Düzenleme Önerin
GLUKAGONim, iv, sc< 20 kg ise 0,5 mg/doz, >20 kg ise 1 mg/dozDüzenleme Önerin
GLUKOZ İNFÜZYON HIZI(cc x (%5-%10) ) / (1,44 x kg)
Asemptomatik ise 4-6 ml/kg/dk, semptomatik ise 8 ml/kg/dk
Düzenleme Önerin
GLUTAMİN 0,5 mg/kg günde 1 poşet Düzenleme Önerin
GRANİSETRON (KYTRİL 3 mg amp, 1 mg tb) iv 10 mcg/kg (max 1 mg)
oral 40 mcg/kg 1mg/doz
Düzenleme Önerin
HİDRALAZİNiv 0,1- 0,2 mg/kg/doz 4-6 saatte bir tekrarlanır. (max 20 mg/doz, max 1,7-3,5 mg/kg/gün)Düzenleme Önerin
HİDROKLORATİYAZİDÖdem:p.o 2 mg/kg/gün (2 doz) (max 100 mg/gün)
HT:p.o 0,5- 1 mg/kg/gün (max 3 mg/kg/gün veya 50 mg/gün)
Düzenleme Önerin
HİDROKORTİZON (GENKORT) Status astmatikus:
Yükleme: iv 4-8 mg/kg/doz (max 250 mg)
İdame: iv 8 mg/kg/gün (4 doz)
Anti-inflamatuar/immünsupresif:
po 2,5-10 mg/kg/gün (3-4 doz)
İv 1-5 mg/kg/gün (1-2 doz)
Septik şok: 2-50 mg/kg
izyolojik replasman:
Oral 10 mg/m2/gün (3 dozda) (streste doz 3-5 kat artar.)
Düzenleme Önerin
İBUPROFEN5-10 mg/kg/doz max:40 mg/kg/gün
JIA;30-50 mg/kg/gün 4doz max:2400 mg/gün
Düzenleme Önerin
İLİOPROST(PHT)50mg/kg inhaler (3-4 saatte bir) (ventavis) 1 ampul 12cc ye tamamlanır 6saatte bir 2cc inhale verilir.Düzenleme Önerin
İMİPENEM<3ay 100 mg/kg/gün 4doz iv
>3ay 60-100 mg/kg/gün 4doz iv ,max 4gr/gün
KF;90 mg/kg/gün (4 doz)
Düzenleme Önerin
İNSÜLİN4 saatlik mai(0,1-0,05 Ü/kg/saat)Düzenleme Önerin
İPEKA6-12ay 5-10ml ipeka surubu 10-20ml/kg su
1-12yaş 15ml ipeka 10-20ml/kg su
>12yaş 15-30ml ipeka 200-300ml su
Düzenleme Önerin
İPRATROPİUM BROMİD(ATROVENT)<12yas 250mcg/doz
>12yas 500mcg/doz
Düzenleme Önerin
JOULE SOLÜSYONU 1-2cc/kg (4doz) ;Na fosfor 136gr (dibazik Na Posfor) fosforik asit 58,8gr distile su 1000 ccDüzenleme Önerin
Kalsiyum (elementer)ORAL
Başlangıç
50-75 MG/KG/GÜN
Ca glukonat-> % 9 elementerCa= 1000 mg da 90 mg elementerCa.
Ca sitrat->%21.1elementerCa
Ca karbonat -> % 40 elementerCa
Ca asetat->%21.1 elementerCa
Ca laktat -> % 13 elementer ->100 mg/kg, 3 doz
IV
Ca glukonat: 1 gramda 90 mg Ca (10 cc ampul 90 mg Caiçerir) 100 mg/kg/doz
Ca klorür :1 gramda 272 mg Ca. 20 mg/kg/doz 0.2cc/kg/doz Max: 2000 MG
Ca gluseptat: 1 gramda 90 mg
Ca sandoz: 50 mg/kg/gün 4 doz
Düzenleme Önerin
KAPTOPRİLPo; infant 0,15-0,3mg/kg/doz
<6ay 0,01-0,5mg/kg/doz (2-3 doz),max 6mg/kg/gün
çocuk 0,3-0,5 mg/kg/doz
Düzenleme Önerin
KARBAMAZEPİN (TEGRETOL) <6yaş; 10-20 mg/kg/gün(2-3 doz) 35 mg/kg/gün
6yaş-12yaş; 10mg/kg/gün (2doz) ,(max 1000 mg/gün) -> 20-30 mg/kg/gün e kadar çıkılabilir.
>12yaş; 200mg Po 2doz idame;800-1200 mg/gün (2-4 kez)
Düzenleme Önerin
KARNİTİN (PO)50-100 mg/kg/gün (2-3 doz) , max 3 gr/gün Düzenleme Önerin
KASPOFUNGİN(CANDİDAS)50 mg/m2/doz/gün ,max 50mg/dozDüzenleme Önerin
KETAMİNiv yükleme 1-3 mg/kg
Ivinfüzyon 0,7-3 mg/kg/saat
Po: 5mg/kg x1
Iv: 0,25-0,5 mg/kg
Im: 1,5-2 mg/kg x1
Iv inf: 5-20 mcg/kg/dk
Düzenleme Önerin
KlaritromisinMacrolide antibiyotikler tekrarlayan S. aureus, Streptococcus, H. influenzae, Legionella, Mycoplasma,ve C. Trachomatis enfeksiyonlarına karşı kullanılabilir.
Çocuklar: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO.
Adults 250-500 mg q 12 hr PO (Maksimimum Doz: 1 g/Gün).
Düzenleme Önerin
KlindamisinProtein sentez inhibitörüdür. Tekrarlayan gram-positif aerobic ve Enterokok dışındaki anaerobic koklara karşı etkilidir
Yenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün ≤ 2000 g; 10 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM;
>2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM;
; >7 gün <2000 g: 10 mg/kg/Gün IV veya IM bölünmüş doz olarak q 12 hr;
1,200-2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM;
>2,000 g: 20 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM.
Çocuklar: 10-40 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV, IM, veya PO.
Adults: 150-600 mg q 6-8 hr IV, IM, veya PO (Maksimimum Doz: 5 g/Gün IV veya IM veya 2 g/Gün PO).
Düzenleme Önerin
KLOBAZAM (FRİSİUM)<2yaş 0,5-1mg/kg/gün ,max 10mg/gün
>2yaş 0,3-1mg/kg/gün ,max 40mg/gün
Düzenleme Önerin
Kloksasilin sodyumPenicillinase'a dirençli penisillin tekrarlayan S. aureus ve diğer gram-positif koklara ( Enterococcus hariç)ve koagulaz (-) staph.'lara etkili.
Çocuklar: 50-100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO.
; Adults:< 250-500 mg q 6 hr PO (Maksimimum Doz: 4 g/Gün).
Düzenleme Önerin
KLONAZEPAM (RİVOTRİL)<30kg 0,01-0,03 mg/kg/gün 3doz
Doz artışı: 0,25-0,5 mg/gün 3günde bir
Max idame: 0,1-0,2 mg/kg/gün
>30kg 1,5 mg/gün 3doz
Doz artışı: 0,5-1mg/gün 3günde bir ,max 20mg/gün
Düzenleme Önerin
KLORALHİDRAT25-50 mg/kg/gün(po), max 500mg/dozDüzenleme Önerin
KloramfenikolYenidoğan: Başlangıç yükleme dozu 20 mg/kg arkasından 12 saat sonra postnatal yaş ≤7 gün:25 mg/kg/Gün tek doz IV
7 gün: ≤2,000 g: > 25 mg/kg/Gün tek doz IV;
2,000 g: 50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV.
Çocuklar: 50-75 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV veya PO (menenjit: 75-100 mg/kg/Gün IV bölünmüş doz olarak q 6 hr).
Adults: 50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV veya PO (Maksimimum Doz: 4 g/Gün).
Düzenleme Önerin
KOLİSTİN1 mg colistin base activity (CBA) = 30.000 Unite = ~2.4 mg CMS Yenidoğan:
2,5-5mg/kg/gün 2-4doz 4 mg/kg/doz 2x inhale olarak kullanılan çalışmalar var (Limited data)
Pediatrik: 2,5-5mg/kg/gün 2-4doz
Akciğer Enfeksiyonu- Kistik Fibrozis: Sınırlı Veri: ≥5 yaş üstü ve Adelosanlar: Kolistin base: IV: 3 - 5 mg CBA/kg/gün 3x1; Maks Doz: 100 mg CBA/Doz (Bosso 1991; Reed 2001; Young 2013); Doz >5 mg CBA/kg/gün (8 mg CBA/kg/gün 'e kadar)bazı durumlarda kullanılabilir. Yüksek doz yüksek toksite riskini getirir.(Bosso 1991; Reed 2001).
Maks Doz : 100 mg CBA/doz (Bknz Uptodate)
75-150mg 3ml sf içinde(toplam 4 mlt) inhale 2 doz (30-150mg)
Türkiye Ürün Bilgisinde Sistemik yol ile uygulama: Yükleme dozu: Kreatinin klirensinden bağımsız olarak, TÜM HASTALAR İÇİN; 5 mg/kg (150.000 ünite) bir defada uygulanır ve 12 saat sonra idame dozu başlanır.
İdame Dozu: Normal böbrek fonksiyonu olan hastalar için (kreatinin klirensi ≥ 70 mL/dk) günlük toplam doz 5 mg/kg/gün olacak şekilde hesaplanır. Toplam doz 2 veya 3’e bölünerek verilir. Önerilen maksimum günlük doz 475 mg’dır. Obez hastalarda doz ayarlaması ideal kiloya göre yapılacaktır.
Kistik fibröz IV doz: 3 – 8 mg/kg/gündür (ideal vücut ağırlığına göre hesaplanır, 3 eşit dozda 8 saatte bir uygulanır). İlaç hazırlanırken köpük oluşmamasına dikkat. Bakınız--- http://kocakfarma.com/urun-aciklama.aspx?bolumSeo=kisabilgi&id=43&lang=tr
Düzenleme Önerin
KUMADİN(Warfarin)Inr;1,5-1,9 %20⬆
2-3 aynı doz
3,2-3,5 %20⬇
>3,5 ilaç kesilir
Düzenleme Önerin
LAKTAZİM DAMLA200ml ye 2 damlaDüzenleme Önerin
LAKTULOZ(DUPHALAC)7,5ml/gün po
Portosistemik ensefalopatide;
Bebek:2,5-10ml/gün (3-4kez)
Çocuk:40-90ml/gün (3-4 doz)
Düzenleme Önerin
LANSOPRAZOL<10kg 7,5mg po 1x
11-30kg 15mg po 1-2doz
>30kg 30mg po 1-2doz
Düzenleme Önerin
LEVATİRASETAM (KEPPRA)10mg/kg/doz 2doz max 30mg/kg/dozDüzenleme Önerin
LEVOFLOKSASİNOM;<5yaş 10mg/kg/doz po 2doz max 500mg/gün
Pnomoni;<5yaş 10mg/kg/doz po/iv 2doz
5-12yaş 10mg/kg/doz 1doz
Düzenleme Önerin
LEVOTİROKSİN0-6 ay : 8-10mcg/kg/doz,
6-12 ay : 6-8 mcg/kg/doz,
1-5 yaş: 5-6 mcg/kg/doz,
6-12 yaş:4-5 mcg/kg/doz,
>12yaş:2-3 mcg/kg/doz,
Düzenleme Önerin
LİDOKAİN(ARİTMAL)ANTİARİTMİK: 1mg/kg/doz max 100mg
İnfüzyon;20-50 mcg/kg/dk
Düzenleme Önerin
LinezolidOxazolidinone gram-positif koklara etkili antibiyotiktir.(Özellikle dirençli patojenlere), Staphylococcus, Streptococcus, E. faecium, ve Enterococcus faecalis'a etkilidir. 50S ribozom subunite bağlanarak protein sentezini inhibe ederek etki eder.
Çocuklar:10 mg/kg q 12 hr IV veya PO.
Adults:Pnömoni: 600 mg q 12 hr IV veya PO;
Deri Enfeksiyonları: 400 mg q 12 hr IV veya PO.
Düzenleme Önerin
LORAZEPAM (ATİVAN) Statusta:0,05-0,1mg/kg/doz ıv, max 2 mg/doz (ıv formu yok),
anksiyolitik/sedasyon: 0,05 mg/kg/doz po (3-6 dozda)
Düzenleme Önerin
MagnezyumMAGNEZYUM SÜLFAT %50 SOLÜSYON:50mg/ml elementer Mg, 2-5mg/kg(0,05-0,1ml/kg)
MAGNEZYUM SÜLFAT GRANÜL (PO):10mg/100mg(50mg/5gr), 10-20mg/kg günde 3-4 kez
MAGNEZYUM OKSİT (KAPSÜL/TABLET):60mg/100mg, 10-20mg/kg/gün 3-4 kez
MAGNEZYUM GLUKONAT(TABLET):5,4mg/100mg, 10-20mg/kg/gün
Düzenleme Önerin
MAGNEZYUM HİDROKSİ(MAGNEZİ KALSİNE)400mg/5ml
<2 yaş:0,5ml/kg,
2-5 yaş:5-15ml,
6-11 yaş:15-30ml,
>12yaş:30-60ml
Düzenleme Önerin
MAGNEZYUM SÜLFATPHT: 200mg/kg yükleme, 20mg/kg idame (2x0,4cc/kg ım),
Astım :75mg/kg ıv max:2000mg >20dk lık infüzyon, Astım Atakta: 25-50mg/kg 3-4 doz, 3cc nebülizatör ile verilebilir.
Düzenleme Önerin
MANNİTOLBaşlangıç 0,5gr/kg/doz, idame 0,25-0,5gr/kg/doz 4-6 dozDüzenleme Önerin
MEBENDAZOL(VERMAZOL)Kıl kurdu:100mg po 2 hafta sonra tekrar,
ascaris, trichuris:2x100mg 3 gün gerekirse 3-4 hafta sonra tekrar,
tokiokomyosis:2x100-200mg 5gün,
trichinella spiralis:3x200-400mg 3 gün sonra 3x400-500mg 10gün
Düzenleme Önerin
MeropenemKarbapenem antibiotik.Gram-positive koklar ve gram-negative bacilli, including P. Aeruginosa ve anaeroblara da etkin olan geniş etki spektrumu mevcut. Stenotrophomonas maltophilia'ya etkisiz
Çocuklar: 60 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV
menenjit: 120 mg/kg/Gün (Maksimimum Doz: 6 g/Gün) q 8 hr IV.
Adults: 1.5-3 g q 8 hr IV.
Düzenleme Önerin
METİLEN MAVİSİMethemoglobinemide 1-2 mg/kg/doz, 25-50mg/m2/doz ıv 5 dk’ da verilir gerekirse 1 saat içinde tekrarlanırDüzenleme Önerin
METİLPREDNİZOLON<12yaş: 1mg/kg/gün 2 doz max 60mg/gün ,
>12yaş:40-80mg/gün 1-2 doz
Düzenleme Önerin
METİMAZOLBaşlangıç:0,4-0,7mg/kg/gün 3 doz, idame:başlangıç dozunun 1/3-2/3 ü po 3 dozDüzenleme Önerin
METOKLOPRAMİD(METPAMİD)GÖR:0,1-0,2 mg/kg/doz 4 dozda max 0,8 mg/kg/gün,
antiemetik:1-2 mg/kg/doz ıv/po/ım ,
postop bulantı :0,1-0,2mg/kg/doz
Düzenleme Önerin
MetronidazolAnaeroplara karşı çok etkili
Yenidoğan:
<1,200 g: 7.5 mg/kg 48 hr PO veya IV;
postnatal yaş ≤7 gün 1,200-2,000 g:
7.5 mg/kg/Gün q tek doz PO veya IV;
2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO or IV;
postnatal age < 7 gün 1,200-2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO or IV;
>2,000 g: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO veya IV
Çocuklar: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr PO veya IV
Adults: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO veya IV (Maksimimum Doz: 4 g/Gün).
Düzenleme Önerin
Mezlosilin SodyumGenişletilmiş etki spektrumlu penisilin. E. coli, Enterobacter, Serratia, ve Bacteroides; Kısıtlı antipsödomonal etkinliği var.
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV
> 7 gün: 225 mg/kg bölünmüş doz olarak q 8 hr IV.
Çocuklar: 200-300 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV
kistik Fibrözis 300-450 mg/kg/Gün IV.
Adults: 2-4 g/dose q 4-6 hr IV (Maksimimum Doz:12 g/Gün).
Düzenleme Önerin
MİDAZOLAM (IV) 6 ay-5 yaş:0,05-0,1 mg/kg/doz,
6-12 yaş:0,025-0,05 mg/kg/doz,
>12-16 yaş: max total doz 10mg (max doz 18mcg/kg/dk 1,1mg/kg/saat)
Düzenleme Önerin
MİLRİNON50mcg/kg ıv bolus ,0,5-0,75 mcg/kg/dk infüzyon max 1,13 mg/kg/günDüzenleme Önerin
MİSOPROSTOL(CYTOTEC)1X1 tb max 60mg, 3x20mg ilaca bağlı ülserlerdeDüzenleme Önerin
MORFİN0,1-0,2 mg/kg/doz max 15mg/doz (ıv/ım/sc),
infüzyon:0,01-0,04 mg/kg/saat
Düzenleme Önerin
NA SAŞE1 gr da 18 mEq sodyumDüzenleme Önerin
NAC (N asetil sistein)150mg/kg 1 saatte, 50 mg/kg 4 saatte, 100 mg/kg 16 saatte infüzyonDüzenleme Önerin
Nafsilin SodyumPenicillinase- dirençli penisilin. S. aureus ve diğer gram-positif koklara etkili.( Enterococcus and coagulase- negatif staflara etkisiz)
Yenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün 1,200-2,000 g: 50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM;
>2,000 g: 75 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM;
postnatal Yaş >7 gün 1,200-2,000 g:
75 mg/kg/q 8 hr; >2,000 g: 100 mg/kg bölünmüş doz olarak q6-8 hr IV (menenjit: 200 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q6 hr IV).
Çocuklar: 100-200 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV.
Adults: 4-12 g/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV (Maksimimum Doz: 12 g/Gün).
Düzenleme Önerin
NALOKSANOpiot intox: >20kg:2mg/doz infüzyon 0,005 mg/kg yükleme,
0,0025mg/kg/saat idame,
< 20 kg: 0,1mg/kg/doz (ım/ıv/sc/ett)
Düzenleme Önerin
NEOSTİGMİN Myastenia gravis’te 0,5 mg/ml (ım/sc)Düzenleme Önerin
NERVİUM1mg/kg 3 dozda 72saatte profilaktikDüzenleme Önerin
NİFEDİPİN(NİDİLAT)1kapsül:10mg, 1 damla:1mg 0,1mg/kg den verilir. Her 10 kg ye 1 damla Düzenleme Önerin
NitrofurantoinGram + ve - patojenlerin neden olduğu alt üriner sistem enfeksiyonlarına etkilli.
Çocuklar: 5-7 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO (Maksimimum Doz: 400 mg/Gün);
Süpresyon tedavisi: 1-2.5 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-Gün PO (Maksimimum Doz: 100 mg/Gün).
Adults:50-100 mg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO.
Düzenleme Önerin
NİTROPRUSSİD(NİPRUİS)0,3-0,5 mcg/kg/dk başlanır, 3-4 mcg/kg/dk ya kadar çıkılır. Max doz 10mcg/kg/dk Düzenleme Önerin
NOREPİNEFRİNİnfüzyon 0,05-0,1 mcg/kg/dk max 2mcg/kg/dk Düzenleme Önerin
OKTREOTİDE ASETAT (SANDOSTATİN)1 ampul 0,1 mg
IV/SC : 1-10 mcg/kg/doz 1-2 dozda
IV İNF : 1 mcg/kg/doz bolus sonrası 1 mcg/kg/h hızında
Düzenleme Önerin
OMEPRAZOL (LOSEC / OMEPROL)1 mg/kg/gün 1-2 dozda
PO :<20 kg ise 10 mg 1x
>20 kg ise 20 mg 1x
Düzenleme Önerin
ONDANSETRON (ZOFRAN)IV : 0,15 – 0,45 mg/kg/doz (max 32 mg/doz)Düzenleme Önerin
ORNİDAZOL (BİTERAL)30 mg/kg (3 doz)Düzenleme Önerin
ORS 50-100 cc/kg yüklemeDüzenleme Önerin
PANKREATİK ENZİM Süt çocuğu : 120 ml Formula için 2000-4000 Ü lipaz
<4 yaş : 1000 Ü lipaz/kg/öğün
Max doz 2500 Ü lipaz/kg/öğün
Düzenleme Önerin
Penisilin GPenicillin gram-positif koklara etkili; S. pneumoniae (artan direnç söz konusu), group A streptococcus, ve bazı gram-negatif bacteriler (örnek., N. gonorrhoeae, N. meningitidis).
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün 1,200-2,000 gr: 50,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM (menenjit: 100,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM);
>2,000 g: 75,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM (menenjit: 150,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM);
postnatal yaş>7 gün ≤1,200 g: 50,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV (menenjit: 100,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV);
1,200-2,000 g: 75,000 units/kg/Gün q 8 hr IV (menenjit: 225,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q8 hr IV);
>2,000 g: 100,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV (menenjit: 200,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr IV).
Çocuklar: 100,000-250,000 units/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV veya IM (Maksimimum Doz: 400,000 units/kg/Gün).
Adults: 2-24 million units/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV veya IM.
Düzenleme Önerin
Penisilin G BenzatinKalıcı, düşük penisilin konsantrasyonları (1-4 haftalık), örneğin, grup A streptococcus farenjit, romatizmal ateş profilaksisi duyarlı enfeksiyonların tedavisinde etkili penisilin uzun etkili bir depo formu.
Yenidoğan: >1,200 g: 50,000 ünite/kg IM tek doz.
Çocuklar: 300,000-1.2 million ünite/kg q 3-4 hafta IM (Maksimimum Doz: 1.2-2.4 milyon ünite/doz).
Adults: 1.2 milyon ünite IM 3-4 haftada bir
Düzenleme Önerin
Penisilin G, Prokain12 saat düşük penisilin konsantrasyonları sağlayan penisilin depo formu.
Yenidoğan: >1,200 g: 50,000 units/kg/Gün IM.
Çocuklar: 25,000-50,000 units/kg/Gün IM for 10 gün (Maksimimum Doz: 4.8 million units/dose).
Gonore: 100,000 unite/kg (Maksimimum Doz: 4.8 milyon unite/Gün) IM
25 mg/kg (Maksimimum Doz: 1 g)
Adults: 0.6-4.8 milyon ünite q 12-Gün IM.
Düzenleme Önerin
PENTAGLOBULİN5 cc/kg doz (5 gün)Düzenleme Önerin
PENTOKSİFİLİN (TRENTAL)5 mg/kg/h (6 saatlik infüzyon)Düzenleme Önerin
Piperasilin- Tazobaktam (Tazosin)Genişletilmiş- spektrumlu penisilin (piperacillin) bir β-lactamase inhibitorü olan (tazobactam) ile kombine formu. S. aureus, H. influenzae, E. coli, Enterobacter, Serratia, Acinetobacter, P. aeruginosa, ve Bacteroides'a etkili.
Çocuklar: 300-400 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV veya IM.
Adults: 3.375 g q 6-8 hr IV veya IM.
Düzenleme Önerin
PipersilinGenişletilmiş spektrumlu penisilin E. coli, Enterobacter, Serratia, P. aeruginosa, and Bacteroides.
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV;
>7 gün; 200 mg/kg bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV.
Çocuklar: 200-300 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV;
Kistik Fibrozis: 350-500 mg/kg/Gün IV.
Adults: 2-4 g/doz q 4-6 hr (Maksimimum Doz: 24 g/Gün) IV.
Düzenleme Önerin
POTASYUMLU SCHOLL54 gr tripotasyumsitrat
49 gr trisodyumsitrat
1000 cc eau distile
Düzenleme Önerin
PRALİDOKSİM Organofosfat zehirlenmelerinde Atropin ile birlikte kullan. 20-50 mg/kg/doz IM/IV/SC (1-2 saat sonra tekrarlanabilir) Düzenleme Önerin
PRAZİNAMİD20-40 mg/kg (2 doz)Düzenleme Önerin
PRİDOKSİN100 mg/ kg tek dozDüzenleme Önerin
PROPİLTİOURASİL (PROPYCIL)Başlangıç : 5-7 mg/kg/gün 3 dozda
6-10 yaş : 50-150 mg/gün 3 dozda
>10 yaş : 150-300 mg/gün 3 dozda
İdame : başlangıcın 1/3 – 2/3 dozu
Düzenleme Önerin
PROPOFOLİndüksiyon: 3-16 yaş 2.5-3.5 mg/kg
İdame: 2ay-16 yaş: 0,125-0.3 mg/kg/dk
Düzenleme Önerin
PROPRANOLOL (DİDERAL) Aritmi :
IV : 0,01-0,1 mg/kg/doz 10 dk da puşe 6-8 saat sonra tekrar
(max doz bebekte 1 mg/doz, çocukta 3 mg/doz)
PO : 0,5-1 mg/kg/gün 3-4 dozda 2-4 mg/kg/gün (max 60 mg/gün veya 16 mg/kg/gün)
Hipertansiyon :
PO : 0,5-2 mg/kg/gün (2-4 dozda) (max 8 mg/kg/gün)
Migren Profilaksisi
<35 kg 10-20 mg PO 3 doz
>35 kg 20-40 mg PO 3 doz
Tirotoksikoz:
Yenidoğan : 2 mg/kg/gün PO (2-4 dozda)
Adolesan : IV 1-3 mg/doz 10 dk’da IV yavaş puşe
PO 10-40 mg/doz (4 kez)
Düzenleme Önerin
Quinupristin/dalfopristinStreptogramin antibiyotik (quinupristin) . Vankomisin-dirençli E. faecium (VRE) Ve methicillin-resistant S. aureus (MRSA)'a karşı etkili. E. Faecalis'e etkin değil.
Çocuklar/Adults: VRE: 7.5 mg/kg q 8 hr IV VRE için ;
Cilt enfeksiyonları: 7.5 mg/kg q 12 hr IV.
Düzenleme Önerin
RANİTİDİN (ZANTAC, ULCURAN, RANITAB)Artık önerilmiyor ve kullanılmıyorDüzenleme Önerin
RENOGELCa X P > 54 -> phosex
< 54 ->renogel
Düzenleme Önerin
RİBAVİRİN15 mg/kg/gün – 2 dozDüzenleme Önerin
RİFAMPİSİN10-20 mg/kg 1x1 p.oDüzenleme Önerin
ROKALTROL0.1 mcg/kgDüzenleme Önerin
SANDOSTATİN3 mcg/kg/h (1 ampul=0,1 mg) Düzenleme Önerin
SCHOLL SOLÜSYONU140 gr sitrik asit
90 gr sodyum sitrat
1000 cc eau distile
(4x1 cc/kg)
Düzenleme Önerin
SEFADROKSİL (DURİCEF)(1. KUŞAK)30 mg/kg/gün(p.o) 2 doz Max 2 gr/gün Düzenleme Önerin
SEFAKLOR (CECLOR)(p.o)(2. Kuşak) 20-40 mg/kg/gün 3 doz Max 2gr/gün Düzenleme Önerin
SEFALEKSİN (1. Kuşak)p.o : 25-100 mg/kg/gün 4 doz
max:4 gr/gün
Düzenleme Önerin
SEFAPERAZON (cefaloid)(3. Kuşak)
(i.v) 100-150mg/kg/gün 2-3 doz
Max 12 gr/gün
Düzenleme Önerin
SEFAZOLİN (ANCEF)(1. KUŞAK) (i.v) 50-100 mg/kg/gün 3 doz Düzenleme Önerin
SEFDİNİR (3. KUŞAK)(p.o) 6 ay-12 y: 14 mg/kg/gün (1-2 doz)
>13 yaş 600 mg/gün (1-2 doz)
Düzenleme Önerin
SEFEPİM (MAXİPİME) (4. KUŞAK)
(i.v) 100 mg/kg/gün 2 doz
Ciddi enf: 150 mg/kg/gün 3 doz
Max:6 gr/gün
Kf: 150 mg/kg/gün 3 doz
Düzenleme Önerin
SEFİKSİM (SUPRAX) 3. KUŞAK
p.o 8 mg/kg/gün (1-2 doz)
max 400 mg/gün
Düzenleme Önerin
SEFOKSİTİN (mefoxin) 2. Kuşak
(i.v) 80-100 mg/kg/gün 3-4 doz
Ciddi enfeksiyon: 100-160 mg/kg/gün Max 12gr/gün
Düzenleme Önerin
SEFOTAKSİM3. Kuşak
(i.v) <50 kg: 100-200 mg/kg/gün 3-4 doz
Menenjit: 200 mg/kg/gün (max 12 gr/gün)
>50 kg :1-2 gr/doz 3-4 doz
Max 12 gr/gün
Düzenleme Önerin
SEFPROZİL (cefzil) 2. Kuşak
(p.o) 15-30 mg/kg/gün 2 doz
Max: 1 gr/gün
Düzenleme Önerin
SEFTAZİDİM(3. Kuşak)
(i.v) 90-150 mg/kg/gün 3dozda max:6gr/gün
Düzenleme Önerin
SeftazidimeYenidoğan:
Postnatal Yaş ≤7 gün: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM
>7 gün ≤1,200 g: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV veya IM;
1,200 g: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM.
Çocuklar:150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV veya IM (menenjit: 150 mg/kg/Gün IV bölünmüş doz olarak q 8 hr).
; Adults: 1-2 g q 8-12 hr IV veya IM (Maksimimum Doz: 8- 12 g/Gün).
Düzenleme Önerin
SEFTİBUTEN (cedox)3 .kuşak
(p.o) 9 mg/kg/gün (1 doz) Max : 400 mg/gün
Düzenleme Önerin
SEFTİZOKSİM (cefizox) (3. Kuşak)
(i.v) <6 ay : 100-200 mg/kg/gün 3-4 doz
i.v >6 ay 150-200 mg/kg/gün
Max:12 gr/gün
Düzenleme Önerin
Seftriakson SodyumYenidoğan: 50-75 mg/kg q Gün IV veya IM.
Çocuklar: 50-75 mg/kg q Gün IV veya IM (menenjit: 75 mg/kg doz 1 daha sonra 80-100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-24 h IV veya IM).
Adults: 1-2 g q Gün IV veya IM (Maksimimum Doz:4 g/Gün).
Düzenleme Önerin
SEFUROKSİM (zinocef ıv , ceftin)p.o (2. Kuşak)
i.v :75-150 mg/kg/gün 3 doz
p.o :20-30 mg/kg/gün 2 doz
max:1 gr/gün
Düzenleme Önerin
SİKLOSPORİN (SANDİMMUN)5 mg/kg 2 dozDüzenleme Önerin
SİMETİDİN20-40 mg/kg/gün 4 doz (p.o) (i.v)Düzenleme Önerin
SİNDENAFİLYD :0.3-1 mg/kg/doz (2-4 doz)
Çocuk: 0.25-0.5 mg/kg/doz (3-6 doz)
Düzenleme Önerin
SiproflaksasinYenidoğan: 10 mg/kg q 12 hr PO veya IV.
; Çocuklar: 15-30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO veya IV;
Kistik Fibrozis: 20-40 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q8-12 hr PO veya IV.
Adults: 250-750 mg q 12 hr; 200-400 mg IV q 12 hr PO (Maksimimum Doz: 1.5 g/Gün).
Düzenleme Önerin
SPİRANOLAKTON (ALDACTONE)1-3.3 mg/kg/gün (1-4 doz)
Max:200 mg/gün 4 doz
Düzenleme Önerin
SulfadiazineToxoplasmosis:
Yenidoğan: 100 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO pyrimethamine 1 mg/kg/Gün PO ile birlikte kullanılır( ek olarak Folinic acid kullanılmalıdır).
Çocuklar: 120-200 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6 hr PO beraberinde pyrimethamine 2 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q12 hr PO ≥3 gün daha sonra 1 mg/kg/Gün (Maksimimum Doz: 25 mg/Gün) folinic acid ile birlikte .
Romatizmal Ateş Proflaksisinde: ≤30 kg: 500 mg/Gün q Gün PO;
>30 kg: 1 g/Gün q Gün PO.
Düzenleme Önerin
SÜKRALFAT (Antepsin)40-80 mg/kg/gün 4 dozDüzenleme Önerin
SÜRFAKTANCurosurf ilk doz -> 200 mg/kg –
sonraki dozları ->100 mg/kg
Survanta (4cc/kg)
Düzenleme Önerin
TBC TEDAVİSİ (tüberküloz)RIF: 10-15 mg/kg/gün max: 600 mg
ETM: 15-20 mg/kg/gün max: 2 gr
INH: 5-20 mg/kg/gün max: 500 mg
STREP: 20-40 mg/kg/gün max: 1 gr
PRZ: 15-30 mg/kg/gün max: 2 gr
Düzenleme Önerin
TİGESİKLİN1,2 mg/kg/doz
1,5 mg/kg başlama dozu
Max:100 mg
İdame dozu: 1 mg/kg/doz 12 saatte bir.
Max: 50mg
Düzenleme Önerin
TikarsilinGenişletilmiş Etki spektrumlu Penisilin E. coli, Enterobacter, Serratia, P. aeruginosa, ve Bacteroides etkin
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün <2,000 g: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV;
>7 gün <2,000 g: 225 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV;
>7 gün <1,200 g: 150 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV;
1,200-2,000 g: 225 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q8 hr IV;
>2,000 g: 300 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr IV.
Çocuklar: 200-400 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 4-6 hr IV;
Kistik Fibrozis: 400-600 mg/kg/Gün IV.
Adults: 2-4 g/doz q 4-6 hr IV (Maksimimum Doz: 24 g/Gün).
Düzenleme Önerin
Tikarsilin - KlavunatGenişletilmiş Etki spektrumlu Penisilin (ticarcillin) ile bir β-lactamase inhibitorü olan (clavulanate) kombinasyonu. S. aureus, H. influenzae, Enterobacter, E. coli, Serratia, P. aeruginosa, Acinetobacter, ve Bacteroides'e karşı etkin
Çocuklar:280-400 mg/kg/Gün q 4-8 hr IV veya IM.
Adults: 3.1 g q 4-8 hr IV veya IM (Maksimimum Doz: 18-24 g/Gün).
Düzenleme Önerin
TİYOPENTAL1-2 mg7kg/doz
i.v yükleme 3-5 mg/kg
infuzyon: 1-5 mg/kg/h
Düzenleme Önerin
TOBRAMİSİNi.m /i.v
7.5 mg/kg/gün 3 doz
KF: 7.5-10.5 mg/kg/gün 3 doz
Düzenleme Önerin
TOPİRAMAT (TOPOMAX)Başlangıç: 1-3 mg/kg/doz (max : 25 mg/doz)
İdame: 5-9 mg/kg/gün 2 doz.
Düzenleme Önerin
TRAMADOL (CONTRAMAL)1-4 mg/kg/gün 3 doz (1 damla 2.5 mg)Düzenleme Önerin
Trimethoprim-Sulfametoksazol (TPM-SMX)Geniş antibakteryel etkinlik için kombinasyonda kullanılan Folik Asit Antagonistidir: Shigella, Legionella, Nocardia, Chlamydia, Pneumocystis jiroveci. Doz Trimetoprime göre ayarlanır.
Çocuklar: 6-20 mg TMP/kg/Gün veya IV bölünmüş doz olarak q 12 hr PO.
Pneumocystis carinii pneumonia: 15-20 mg TMP/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr PO veya IV.
P. Carinii prophylaxis: 5 mg TMP/kg/Gün veya 3 haftada 3 kez PO
Adults: 160 mg TMP q 12 hr PO.
Düzenleme Önerin
ULCURAN Artık önerilmiyor ve kullanılmıyorDüzenleme Önerin
URSOFALK 20 mg/kg/gün (3 dozda)Düzenleme Önerin
ÜROGRAFİN 1lt meyve suyuna 30 cc karıştırılır, gece 5 den 9a kadar 4 bardak içilir Düzenleme Önerin
ÜROPAN 5mg’lık tb 0.3 mg/kg (2 dozda)Düzenleme Önerin
VALPROİK ASİT (DEPAKİN) Başlangıç: 10-15 mg/kg/gün 1-3 doz
İdame: 30-60 mg/kg/gün p.o 1-3 doz
maks(1000 mg/gün) min(250 mg/gün)
Düzenleme Önerin
VankomisinGlikopeptit antibiyotik. Daha çok gram-positive patojenlere etkin. Staphylococcus (MRSA ve koagulaz-negatif staf dahil), S. pneumoniae (penisilin dirençli formalarını içeren spektrumda), Enterococcus (Direnç artıyor) ve C. difficile–bağlantılı kolitlerde etkilidir.
Yenidoğan: Postnatal Yaş ≤7 gün, <1,200 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q Gün IV;
1,200- 2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12-18 hr IV;
>2,000 g: 30 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 12 hr IV;
postnatal yaş >7 gün, <1,200 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q Gün IV;
1,200- 2,000 g: 15 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV;
>2,000 g: 45 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8 hr IV.
Çocuklar: 45-60 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 8-12 hr IV;
C. difficile–ilişkili kolit; 40-50 mg/kg/Gün bölünmüş doz olarak q 6-8 hr PO.
Düzenleme Önerin
VEKÜRONYUM (NORCURAN)<1 yaş: 0.08-0,1 mg/kg 1 saatte ardından 0.05-0.1 mg/kg/sa infüzyon
1-10 yaş: 0.1 mg/kg 1 saatte ardından 0.05-0.07 mg/kg/sa infüzyon
Düzenleme Önerin