Yenidoğan ve İlk 24 Ay İçin Çocuklarda Hipertansiyon:


1- Sınıflama:

Candan C., Çalışkan S.Çocukluk çağında hipertansiyona yaklaşım, Türk Pediatri Arşivi 2005; 40: 15- 22


2- a- International Pediatric Hypertension Association'a göre 2012'ye ait Persentil çizelgesini burada bulabilirsiniz.

b- American Academy of Pediatrics' e göre 2017 yılına ait Persentil çizelgesini burada bulabilirsiniz.

3- Yenidoğan Hipertansiyon Çizelgeleri:

Flynn J. Neonatal hypertension.
www.Emedicine.com/ped/ topics2778.htm (last up date: 29 August,2006)


 

Flynn J. Neonatal hypertension.
www.Emedicine.com/ped/ topics2778.htm (last up date: 29 August,
2006) ve Nick Archer. Neonatal blood pressure: normal values. In: Rennie Jm, Roberton NRC(eds) Textbook of Neonatology, 4rd ed. Edinburg:
Churchill Livingstone, 2005 p. 1293-1294

4- İlk 24 ay için Tansiyon Persentilleri:


TÜMER N.,ÖZKAYA N. YENİDOĞAN DÖNEMİNDE HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi; 2(1) : 33 - 38