Amerikan CDC Aşı Aralık ve Yaş Önerileri:

Hangi aşı hangi yaşta, önerilen en küçük yaş, dozlar arasında önerilen aralık Amerikan CDC önerilerinin bulunduğu sayfadan alınıktır. (orjinal belge burada)
Minimum yaş ve aşı dozları arasındaki süre için öneriler

Aşı Adı ve Doz Numarası

Bu aşı için önerilen Yaş

Bu aşı için önerilen minimum yaş

Bir sonraki doz ile arasında olması önerilen aralık
Bir sonraki doz ile arasında olması önerilen minimum aralık
Diphtheria-tetanus-acellular pertussis (DTaP)-15 2 ay 6 hafta 8 hafta 4 hafta
DTaP-2 4 ay 10 hafta 8 hafta 4 hafta
DTaP-3 6 ay 14 hafta 6-12 ay 6 ay6
DTaP-4 15-18 ay 15 ay7 3 yıl 6 ay
DTaP-5 4-6 yıl 4 yıl
Haemophilus influenzae type b (Hib)-16,8 Hib-2
Hib-39
Hib-4
2 ay
4 ay
6 ay
12-15 ay
6 hafta
10 hafta
14 hafta
12 ay
8 hafta
8 hafta
6-9 ay
4 hafta
4 hafta
8 hafta
Hepatitis A (HepA)-1 12-23 ay 12 ay 6-18 ay 6 ay
HepA-2 >18 ay 18 ay
Hepatitis B (HepB)-15 HepB-2
HepB-310
Birth
1-2 ay
6-18 ay
Birth  4 hafta
24 hafta
4 hafta-4 ay
8 hafta-17 ay
4 hafta
8 hafta
Herpes zoster (HZV)11 >60 yıl 60 yıl
Human papillomavirus (HPV)-112 11-12 yıl 9 yıl 8 hafta 4 hafta
HPV-2 11-12 yıl
(+ 2 ay)
9 yıl
(+ 4 hafta)
4 ay 12 hafta
HPV-3 11-12 yıl
(+ 6 ay)
9 yıl
(+24 hafta)
Influenza, inactivated (IIV)14 >6 ay 6 ay 4 hafta 4 hafta
Influenza, live attenuated (LAIV)14 2-49 yıl 2 yıl 4 hafta 4 hafta
Measles-mumps-rubella (MMR)-116 12-15 ay 12 ay 3-5 yıl 4 hafta
MMR-216 4-6 yıl 13 ay
Meningococcal conjugate (MCV)-117 11-12 yıl 6 hafta18 4-5 yıl 8 hafta
MCV-2 16 yıl 11 yıl
(+ 8 hafta)
Meningococcal polysaccharide (MPSV4)-117 2 yıl 5 yıl 5 yıl
MPSV4-2 7 yıl
Pneumococcal conjugate (PCV)-18 PCV-2
PCV-3 PCV-4
2 ay
4 ay
6 ay
12-15 ay
6 hafta
10 hafta
14 hafta
12 ay
8 hafta
8 hafta
6 ay
4 hafta
4 hafta
8 hafta
Pneumococcal polysaccharide (PPSV)-1 2 yıl 5 yıl 5 yıl
PPSV-219 7 yıl
Poliovirus, Inactivated (IPV)-15 IPV-2 2 ay
4 ay
6 hafta
10 hafta
8 hafta
8 hafta-14 ay
4 hafta
4 hafta
IPV-3 IPV-420 6-18 ay
4-6 yıl
14 hafta
4 yıl
3-5 yıl
6 ay
Rotavirus (RV)-121 2 ay 6 hafta 8 hafta 4 hafta
RV-2 4 ay 10 hafta 8 hafta 4 hafta
RV-322 6 ay 14 hafta
Tetanus-diphtheria (Td) 11-12 yıl 7 yıl 10 yıl 5 yıl
Tetanus-diphtheria-acellular pertussis (Tdap)23 >11 yıl 7 yıl
Varicella (Var)-116 12-15 ay 12 ay 3-5 yıl 12 hafta
Var-216 4-6 yıl 15 ay