Antikonvülzan İlaçlar:

İlaç Yükleme Dozu Hedef Doz Kan Konsantrasyonu (mg/mL) Yarılanma Ömrü (Saat)
Carbamazepine 10 mg/kg/day 20–30 mg/kg/day 4–12 14–27
Clonazepam 0.02 mg/day 0.5–1 mg/day * 20–40
Ethosuximide 10 mg/kg/day 15–40 mg/kg/day 50–100 30–40
Felbamate 15 mg/kg/day 15–45 mg/kg/day 40–80 20–23
Lamotrigine
(Valproat Dışı)
0.5 mg/kg/day 5–10 mg/kg/day 2–20 25 (Tek İlaç Olarak)
Levetiracetam 30 mg/kg/day 60 mg/kg 15–40 5
Oxcarbazepine 10 mg/kg/day 20–40 mg/kg/day 10–40 9
Phenobarbital 3–5 mg/kg/day 5–10 mg/kg/day 15–40 35–73
Phenytoin 5–10 mg/kg/day 5–10 mg/kg/day 10–25 24
Primidone 5 mg/kg/day 10–25 mg/kg/day 8–12 8–22
Topiramate 1-3 mg/kg/day 5–9 mg/kg/day 18–30
Valproate 20 mg/kg/day 30–60 mg/kg/day 50–100 6–15
Vigabatrin 40–60 mg/kg/day 60–80 mg/kg/day Günler
Zonisamide 1.5 mg/kg/day 6 mg/kg/day 24
*Klinik olarak kullanışlı değil.
† Değerlendirilmedi.
Kaynak: Fenichel Pediatri Nöroloji