Antidot Tablosu

iNTOKSİKASYONLARDA KULLANILAN GENEL ANTiDOTLAR
ZEHİR ANTİDOT DOZ VERİLME YOLU YAN ETKİLERİ, UYARILAR, AÇIKLAMALAR
Acetaminophen N-Acetylcysteine  (Mucomyst) 140 mg/kg yükleme, sonra 70 mg/ kg q4h 17 dozda* PO Bulantı Kusma
*Daha kısa hastaya özel rejimleri göz önünde bulundurun. Yutulma zamanından itibaren 8 saat içinde verilirse en etkili
N-Acetylcysteine  (Acetadote) 150 mg/kg 1 saatte, sonra 50 mg/ kg 4 saatte,  sonra 100 mg/kg 16 saatte IV Sık olarak yükleme dozu sonrası görülen anaflaksi
Anticholinergics Physostigmine 0.02 mg/kg 5 dk;  q5-10 dk tekrarlanabilir. 2 mg max IV/IM Bradikardi, asystole, konvülziyon, bronkospazm, kusma, başağrısı
Note: EKG’de iletim gecikmesi varsa kullanmayın
Benzodiazepines Flumazenil 0.2 mg  30 sn de; yetersiz cevap olursa,  q1dk’da  en fazla  1 mg tekrar dozu IV Bulantı- Kusma, Yüzde Kızarma, ajitasyon, başağrısı, başdönmesi, konvülziyon; Bilinmeyen alımlarda ya da antidepresan alımlarında kullanmayın
β-Blockers Glucagon 0.15 mg/kg bolus sonrasında  0.05-0.15 mg/kg/hr infüzyon IV Hiperglisemi, Bulantı- Kusma
Calcium channel blockers Insulin 1 U/kg bolus sonrasında 0.5-1 U/kg/hr infüzyon IV Hipoglisemi
Serum Glikoz ve Potasyum seviyesini yakından takip et
Calcium salts Doz bağlı olan kalsiyum dozuna bağlıdır IV  
Carbon monoxide Oxygen 100% FiO2  maske ile (veya entübe ise ET ile) Inhalational Bazı hastalar hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duyabilirler
Cyanide Cyanide kit      
1. Amyl nitrate 1 kırılabilir ampül; inhale her dakika 30 sn Inhalation Methemoglobinemia
2. Sodium Nitrate Hb düzeyi bilinmiyorsa 3% solution dan 0.33 mL/kg ; IV Methemoglobinemia Hipotansiyon
3. Sodium thoisulfate 25% solüsyondan 1.6 mL/kg  ; tekrarlanabilir doz q30-60min max 50 mL IV Methemoglobinemi varsas kontrendike; Kitin thiosülfat bileşenini dikkate al
  Hydoxocobalamin (Cyanokit) 70 mg/kg (Adults: 5 g)  15 dk’da ver IV Flushing/eritem, bulantı, döküntü, idrar renginde değişiklik, hipertansiyon, baş ağrısı
Digitalis Digoxin-specific  Fab  antibodies (Digibind; DigiFab) 1’i  0.6 mg digitalis glycoside  bağlar; IV Nadir allerjik reaksiyon, tedavi öncesi dijital seviyesine geri dönülebilir
Ethylene glycol Methanol Fomepizole 15 mg/kg yükleme; 10 mg/kg q12h × 4 doz; 15 mg/kg q12h 
<20 mg/dL
IV 30 dk’da yavaş infüzyon; dializ başladıysa 4saatte bir doz arttırılabilir
Fomepizole yoksa, etanol infüzyonu ile tedavi et
Iron Deferoxamine 5-15 mg/kg/hr infüzyon m(max, 6 g/24 hr) IV Hipotansiyon (Hızlı infüzyondan kaçın)
Isoniazid (INH) Pyridoxine Deneysel doz: 70 mg/kg (max dose = 5 g)
If ingested dose is known: 1 g per gram of INH
IV Gyromitra mantarı alımında da kullanılabilir
Kurşun ve diğer ağır metaller (örn. arsenik, inorganik cıva) BAL (dimercaprol) 3-5 mg/kg/doz q4hr, ilk gün; sonraki dozlar toksin düzeyine bağlı Deep IM Enfeksiyon yerinde ağrı ve siteril abse, bulantı- kusma, ateŞ, salgılarda artıŞ, nefrotoksite
Dikkat: Fıstık yağı içerir; Fıstık allerjisi olanlarda kontrendikedir
Calcium disodium EDTA 35-50 mg/kg/gün × 5 gün; infüzyon veya günlük  2 dozda verilebilir IV IM Bulantı- Kusma,ateŞ, hipertansiyon, artralji, allerjik reaksiyon, lokal inflamasyon, nefrotoksisite (Hidrasyon, follow UA and renal function)
IV Tercih edin, IM injections çok ağrılı olabilir.
Dimercaptosuccinic  acid (succimer, DMSA, Chemet) 10 mg/kg/doz q8h; 5 gün sonra 10 mg/kg q12h ; 14 gün PO Bulantı- Kusma, nötropeni, transaminitis, döküntü; dozlar arttırılabilir
Methemoglobinemia Methylene blue, 1% solution 0.1-0.2 mL/kg (1-2 mg/kg) 5-10dk da;  q30-60 da bir tekrarlanabilir IV Bulantı- kusma, Başağrısı,başdönmesi
Opioids Naloxone 0.01-0.1 mg/kg; Adult dozu: 0.4-2 mg, ihtiyaca göre tekrarlanabilir; infüzyon olarak verilebilir IV Bağımlı hastaya verilirse yoksunluk bulguları ortaya çıkabilir
Klonidin alımında da kullanılabilir 
Organophosphates Atropine 0.05-0.1 mg/kg  q5-10dk’da bir ihtiyaca göre tekrarlanabilir IV/ET Taşikardi, Ağız Kuruluğu, Görme Bulanıklığı, Üriner Retansiyon
Pralidoxime (2PAM) 25-50 mg/kg 5-10 dk’da (max, 200 mg/dk); 1-2 hr sonra tekrarlanabilir IV/IM Bulantı- Kusma,başağrısı, taşikardi, Kas rijiditesi, bronkospasm
Salicylates Sodium bicarbonate 1-2 mEq/kg bolus sonrası infüsyon IV Potasyum seviyesini yakından takip et ve gerekirse Şiddetli alkalozu önlemek için replasman planla.
Sulfonylureas Octreotide 1-2 µg/kg/doz (adults 50-100 µg) q6-8 hr. IV/SC  
Trisiklik Antidepresanlar Sodium bicarbonate 1-2 mEq/kg bolus sonrası infüsyon IV Endikasyon: QRS genişleme (>100 ms), hemodinamik instabilite
şiddetli alkalozu önlemek için (serum pH >7.55) potasyum seviyesini takip et