Siz birşeyler ekleyin...
AdAçıklama
SIÇAN ISIRIĞI ARTRİTİ penisilinG. Endokardit için gentamisin eklenir.Düzenleme Önerin
ADRENAL YETMEZLİKNa/K < 20Düzenleme Önerin
AĞIZ BAKIMI 1- NAHCO3, MİKOSTATİN, EVİGEN, TANTUM
2- Gliserin + Novokain + Bemiks + Evicap + Bikarbonat
Düzenleme Önerin
AKCİĞER APSESİ vankomisin/klindamisin + seftriakson/sefotaksimDüzenleme Önerin
AKUT BAKTERİYEL LENFADENİT oksasilin/nafcilin/sefazolin/sefaleksin.
MRSA: klindamisin/vankomisin
Düzenleme Önerin
ALLERJİK BRONKOPULMONER ASPERGİLLOZ prednisolon + vorikonazol/itrakonazolDüzenleme Önerin
AMİLAZ KLERENSİ 100X ( idrar amilazı xserum kreatin ) / ( idrar kreatin x serumamilazı )
>%6 ise akut pankreatit ile uyumlu.
Düzenleme Önerin
ANTİDOTLARANEXATE (FLUMAZENİL) : BDZ ANTAGONİSTİ 0.01 MG/KG MAX:0.2 MG KÜMÜLATİF DOZ : 1 MG
BRİDİON (SUGAMMADEKS) : VECURONIUM ROCURONIUM ANTAGONİSTİ – 2 MG/KG
Düzenleme Önerin
ANYON GAP Na –(Cl+ HCO3)
Normali:7-16
Düzenleme Önerin
APPANDİSİT APSE meronem/imipenem/pip-tazoDüzenleme Önerin
ASPİRASYON PNÖMONİSİ klindamisin + seftriakson/sefotaksim/meronemDüzenleme Önerin
BAKTERİYEL ARTRİT MRSA: klindamisin/vankomisin
MSSA: oksasilin/nafsilin/sefazolin
Düzenleme Önerin
BAKTERİYEL MENENJİT SEFOTAKSİM / SEFTRİAKSON + VANKODüzenleme Önerin
BAKTERİYEL TRAKEİT vankomisin/klindamisin + seftriakson/sefotaksimDüzenleme Önerin
BALANİT Bactrim/Suprax 2 hafta , Terramycin pomadDüzenleme Önerin
BEYİN ÖDEMİNDE SERUM SALE(4-6 cc/kg – 2 Saatte)
0.1- 1 cc/Kg/Saat (İdame)
Düzenleme Önerin
BOĞMACA ( pertussis ) azitromisin/klaritromisin/eritromisin/TMP-SMXDüzenleme Önerin
BUKKAL SELLÜLİT sefotaksim/seftriaksonDüzenleme Önerin
BÜLLOZ İMPETİGO sefaleksin/AKA.
MRSA: klindamisin/TMP-SMX
Düzenleme Önerin
Ca – P DEĞERLERİNİN YORUMLANMASI
Kalsiyum FosforYorum
AZALMIŞAZALMIŞ RİKETS EVRE 3
NORMAL AZALMIŞ RİKETS EVRE 2
AZALMIŞ NORMAL RİKETS EVRE 1
AZALMIŞ ARTMIŞ HİPOPARATROİDİZM
ARTMIŞ AZALMIŞ HİPERPARATROİDİZM
ARTMIŞ ARTMIŞ D VİT İNTOX
Düzenleme Önerin
Ca / KREATİNİN (idrar)< 3 AY <0.8
9 AY-2 YAŞ <0.6
>2 YAŞ. <0.2
Düzenleme Önerin
Ca Atılımı (idrar ca x serum kreatinin ) / idrar kreatininDüzenleme Önerin
Ca Tedavisi8- 9.5 2 cc/kg
7 -8 3 cc/kg
6 -7 4 cc/kg
< 6 8 cc/kg
Düzenleme Önerin
DEFİSİT (LİTRE) KG X DEHİDRATASYON DERECESİ (% olarak)Düzenleme Önerin
DEHİDRATASYON DERECESİ100 x ‘(ÖNCEKİ AĞIRLIK – ŞİMDİKİ AĞIRLIK) / ÖNCEKİ AĞIRLIK’Düzenleme Önerin
Demir İntoksDemir: 10-20 mg/kg/doz
Fe: 300-500mcg/dl hafif
500-1000mcg/dl şok
>1000 mcg/dl mortal
Aktif kömür etkisiz
Fe düzeyi > 500 ise desferroksamin: 5 mg/kg/h infüzyonla başlayıp 15 mg/kg/ h a çıkılır.
Düzenleme Önerin
DİFTERİ eritromisin/penGDüzenleme Önerin
DİŞ ABSESİ klindamisin/penGDüzenleme Önerin
DÜZELTİLMİŞ SODYUM SerumNa+ 1.6 x (‘Serum glu – 100’ / 100)Düzenleme Önerin
DÜZELTİMİŞ Ca Serum Ca + (4 – Albumin) x 0.8 Düzenleme Önerin
ENDOKARDİTseftriakson + gentamisin. Ciddi enfeksiyonda vanko ekleDüzenleme Önerin
ENDOKARDİT PROFLAKSİSİİŞLEMDEN 1 SAAT ÖNCE : AMPİSİLİN/AMOKSİSİLİN 50 MG/KG/GÜNDüzenleme Önerin
ENJEKTÖR1CC=10
DİZİEM=20
DAMLA=40 ÜNİTE
Düzenleme Önerin
EPİDİDİMİTGenital Enf: Seftriakson 250 Mg Tek Doz Ve Azitro 1 Gr Tek Doz Veya Doksisiklin 200 Mg/GünDüzenleme Önerin
EPİGLOTTİTseftriakson/sefotaksimDüzenleme Önerin
EXCHANGE1 CC CA + 5 CC SF (HER 100 CC DE 2 CC CA)
AMPİSİLİN 100 MG TEK DOZ
K VİT 1 MG
Bittikten Sonra K Vit + Ampisilin
Düzenleme Önerin
FEBRİL NÖTROPENİSEFEPİM / MERONEM / SEFTAZİDİM + TOBRAMİSİN Düzenleme Önerin
GONOKOKKAL ARTRİT seftriaksonDüzenleme Önerin
GRANULOMA İNGUİNALE DOKSİSİKLİNDüzenleme Önerin
HAYVAN-İNSAN ISIRIĞI AKA. Hastanede yatıyorsa: ampisilin + klindamisinDüzenleme Önerin
HEPATİK KOMA RUTİNLERİ Genta 50 mg/kg/gün (4 doz)
Genta 20 mg/kg/gün (2 doz) 2x haricen
Duphalac 10-30 gr/kg/gün (3 doz)
K vit 2-3 mg/gün im
Karnitin 100 mg/kg/gün (3 doz)
Kolestiramin 240 mg/kg/gün (3 doz)
Ursofalk 100 mg/kg (3 doz)
Düzenleme Önerin
HIZLI ARDIŞIK ENTÜBASYONAtropin : 0.01 – 0.02 Mg/Kg/Doz
Lidokain : 1 Mg/Kg/Doz
Etomidate : 0.3 Mg/Kg/Doz
Fentanyl : 2 – 4 Mcg/Kg/Doz
Ketamin : 1-2 Mg/Kg/Doz
Midazolam : 0.1 – 0.3 Mg/Kg/Doz Max: 4 Mg
Propofol : 2 Mg/Kg/Doz
Tiopental : 4 -7 Mg/Kg/Doz (Hipotansifse 2-4 Mg/Kg/Doz)
Rocuronıum (Esmeron) : 0.6 – 1.2 Mg/Kg/Doz
Succinylcholine (Lysthenon) : 1 – 2 Mg/Kg/Doz
Vecuronıum (Norcuron) : 0.1 – 0.2 Mg/Kg/Doz
Düzenleme Önerin
HİPERPOTASEMİİdrar Cl yüksek ise renal patoloji, idrar Cl düşük ise başka sistemik hastalık.

Hiperkalemiye acil yaklaşım:
Ca glukonat: 100 mg/kg/doz veya 1 ml/kg/doz 5 dk iv infüzyon (max 20 ml- 2 gr)
Ca chloride: 20 mg/kg/doz veya 0,2 ml/kg/doz 10 dk iv infüzyon (max 1000 mg)
NaHCO3: 1 mEq/kg/doz 20 dk iv infüzyon (max 50 mEq)
Dextroz-İnsülin: 0,5 gr/kg/doz – 0,1 ü/kg/doz (max 10 ü) 30 dk iv infüzyon
Albuterol: 5 mg inhaler
Kayexalate: 1 gr/kg/doz (6 saate bir) (max 15 gr)
Düzenleme Önerin
HİPOMAGNEZEMİK KONVULZİYON1-2mg/kg 5 dk puşe ,2-5 mg/kg 8-24 saat infüzyonDüzenleme Önerin
HİPONATREMİK KONVÜLZİYON % 3 NaCl 1 cc/dk hızında max 12 cc/kg olarak iv verilirDüzenleme Önerin
HOMA-IR homeostatic model assessment- insulin resistance
[ 0.055x (Açlık KŞ x Açlık insülin)] / 22,55= mmol/L
(Açlık KŞ x Açlık insülin) / 405= mg/dL
Düzenleme Önerin
İDRAR OSMOLALİTESİ(50-1200 mOsm/kg.su) = (Dansite - 1000) x 40
>600 ise DI ekarte edilir.
Düzenleme Önerin
İVİG2gr/kg 24 saatlik mai ilk 5-10dk 3 damla ikinci 5-10dk 5 damla ilk 1saat yavaş infüzyon Kawasakide;8-12 saatte verilirDüzenleme Önerin
KİSTİK FİBROZİS AKUT ATAK: seftazidim/meronem + tobramisin
KRONİK İNF: inhaletobramisin, inhaleaztreonam
Düzenleme Önerin
KRONİK Otitis Media MRSA: klindamisin/linezolid.
MSSA: sefaleksin/dikloksasilin
Düzenleme Önerin
KRUP0,6 mg/kg/ dekort
0,1 mg/kg(1:1000) adrenalin nebül (max 5 mg)
Düzenleme Önerin
MASTOİDİTAKUT: sefotaksim/seftriakson + klindamisin.
KRONİK: meronem/pip-tazo
Düzenleme Önerin
MESANE KAPASİTESİ<1yaş. 7xkg,
>1yaş (2+yaş)x30
Düzenleme Önerin
MRSAVANKODüzenleme Önerin
MYCOPLASMAazitromisin
Immunsuprese: sefepim + tobramisin/meronem
Immunsuprese MRSA: vanko ekle.
Düzenleme Önerin
NEKROTİZAN FASİİT sefotaksim/seftazidim/sefepim + klindamisin/meronem/pip-tazoDüzenleme Önerin
NOZOKOMİYAL PNÖMONİ meronem/pip-tazo/sefepim + vankomisinDüzenleme Önerin
OKULT BAKTERİYEMİ <2 ay: ampisilin + sefotaksim.
>2 ay: seftriakson. MRSA: vanko+-genta+-rifampisin
Düzenleme Önerin
ORBİTAL SELLÜLİT SAM/sefotaksim/seftriakson + klindamisin/vankomisinDüzenleme Önerin
OSTEOMYELİTampirik klindamisin.
MRSA: klindamisin/vankomisin.
MSSA: sefazolin.
Düzenleme Önerin
PARACETAMOL İNTOKSİKASYONU(ASİST İNFÜZYONU) 150 mg/kg 1 saatte
50 mg/kg 4 saate
100 mg/kg 16 saatte
Düzenleme Önerin
PARALİZİ – İDAME Cisatracurium (Nimbex) : 0.1 -0.2 Mg/Kg/Saat
Pancuronıum (Pavulon) : 0.1 Mg/Kg/Saat
Vecuronıum (Norcuron) : 0.1 Mg/Kg/Saat
Düzenleme Önerin
PERİKARDİTvankomisin + seftriakson+-gentamisinDüzenleme Önerin
PERİREKTAL APSE klindamisin + sefotaksim/seftriaksonDüzenleme Önerin
PERİTONİTSeftriakson / Sefotaksim
Periton Diyalizine Bağlı : Periton Mayisine Genta 4 Mcg/Ml
Vanko 25 Mcg/Ml Sefazolin 125 Mcg/Ml
Siprofloksasin 25 Mcg/Ml
Düzenleme Önerin
PERİTONSİLLER SELLÜLİT klindamisin + sefotaksim/seftriaksonDüzenleme Önerin
PNOMONİampisilin + seftriakson/sefotaksim.
MRSA: vankomisin.
Düzenleme Önerin
PNÖMONİ ( PLEVRAL EFF- AMPİYEM ) seftriakson/sefotaksim + vankomisinDüzenleme Önerin
PROTEİN/KREATİNİN < 0.2 normal
0.2 – 1 hafif proteinüri
1 – 3 orta proteinüri
>3 masif proteinüri
Düzenleme Önerin
QTc (Corrected QT) QT / √RR
(Normal <440 msn )
Düzenleme Önerin
RETROFARİNGEAL APSE klindamisin + sefotaksim/seftriaksonDüzenleme Önerin
SELLÜLİT IV oksasilin/nafsilin/sefazolin. MRSA: klindamisin/vankomisin.
ORAL: sefaleksin/AKA. MRSA:klindamisin/TMP-SMX
Düzenleme Önerin
SERUM OSMOLARİTESİ(2 x Na) + (Glukoz/18) + (BUN/2,8)
N == 275-295 mOsm/lt
Düzenleme Önerin
STEROİD EŞDEĞERLERİHidrokortizon (hipokort)=20 mg
Prednizolon (deltakortil)=5 mg
Metilprednizolon (prednol) =4 mg
Deksametazon (decort)=0,5 mg
Deflazokort (flantadin)=6 mg
Düzenleme Önerin
SÜPÜRATİF MİYOZİT oksasilin/nafsilin/sefazolin.
MRSA: klindamisin/vankomisin.
Düzenleme Önerin
ŞANT MENENJİTİVANKO + SEFTRİAKSONDüzenleme Önerin
TULAREMİGENTA 6-7 MG/KG/GÜN Düzenleme Önerin
ÜRETRİTAZİTRO 20 MG/KG TEK DOZ VEYA DOKSİSİKLİN 7 GÜNDüzenleme Önerin
Ürik Asit AtılımıÜA/KREATİNİN < 1Düzenleme Önerin
VAJİNOZİSBAKTERİYEL VAJİNOZİS METRONİDAZOL 7 GÜN
VULVOVAJİNAL CANDİDİAZİS FLUKONAZOL 5 MG/KG TEK DOZ
Düzenleme Önerin

İlaç Dozları