TPN HESAPLAMA

Bu hesaplamayı genel olarak yenidoğan hastalarda kullanıyoruz ancak küçük çocuklarda da hesaplama geçerlidir.

Yaş (Yıl ) Hasta yaşı istrahat enerji gereksinimi hesaplaması için gerekmektedir.
Cinsiyet
Kilosu (kg)
Totali (ml/kg ya da Ml/m2)
Protein (gr/kg)
Hastanın TPN'si genel olarak Protein 1 gr/kg'dan başlanır. Lipid ilk gün verilmez. Daha sonra gün ve gün Lipid ve Protein arttırılmalıdır. Burada örnek değerler verilmiştir.
Buraya kullandığınız protein solüsyonunun % değerini yazabilirsiniz. Genellikle %10'luk solüsyonlar kullanılır.
Lipid (gr/kg)
Ca (mlt/kg)
Mg (ml/kg)
KCL (mEq/kg)
Tracutil/Addamel (mlt/kg)
Vitamin-Solivit (mlt/kg)
Na- %3 Olarak (mlt/kg)
Glikoz (mg/dk olarak)